Wethouder Marleen Damen opende de oprichting van de Wijkvereniging Merenwijk. Veel bewoners kwamen naar de  formele opening toe. (Foto PR).

Wijkvereniging Merenwijk officieel opgericht

De Wijkvereniging Merenwijk werd gisteren, 45 jaar nadat het eerste huis werd gebouwd in de wijk, officieel opgericht. In de Regenboog opende Wethouder Marleen Damen, onder het oog van veel belangstellende bewoners, de formele oprichting van de wijkvereniging.

Siem van der Salm was aanwezig bij de officiële opening en sprak met voorzitter Akke Timmermans-Kuiken, wethouder Marleen Damen, een wijkbewoner en medewerker van de wijkvereniging.

De voorzitter van de wijkvereniging, Akke Timmermans-Kuiken, gaf samen met andere initiatiefnemers een presentatie over de kersverse plannen van de vereniging. Zo werd er uitgelegd wat er in de Merenwijk moet veranderen en wat de doelstellingen van de vereniging zijn. Enkele actiepunten die werden besproken waren het groener maken van de wijk, het opknappen van Winkelcentrum de Kopermolen en was er aandacht voor verkeer en bereikbaarheid. De bewoners kregen ook te horen op welke manieren zij mee kunnen helpen.

Samenwerken
De wijkvereniging ging echt van start toen voorzitter Akke Timmermans-Kuiken de voorzittershamer van wethouder Marleen Damen ontving. De voorzitter zegt er naar uit te kijken om aan de slag te gaan in de wijkvereniging. Ze benadrukt het belang van eenheid in de wijk en hoopt met de bewoners de Merenwijk op veel punten te verbeteren. ”We werken als wijkvereniging aan het gezamenlijk belang van de wijk. Als inwoners van de vier kwadranten waaruit de Merenwijk bestaat goed samenwerken, kunnen we een hoop verbeteren”, aldus Akke Timmermans-Kuiken.

Oprichting
De Merenwijk was één van de weinige wijken in Leiden zonder een wijkvereniging. Vorig jaar werd er uit initiatief van de gemeente een enquête gehouden onder de bewoners van de wijk. Uit de enquête bleek dat de bewoners meer wilden doen voor de wijk wat leidde tot de oprichting van de wijkvereniging.

Wethouder Damen vindt dat het na 45 jaar nu echt tijd is. ”Ik ben heel blij dat we een jaar na de enquête in een overvolle zaal zitten, met mensen die komen kijken en luisteren naar hun nieuwe wijkvereniging”, aldus Damen. “Ik hoop dat ze allemaal een actieve bijdragen gaan leveren.”

Deelname inwoners Merenwijk
Tijdens de presentatie werd bewoners gevraagd om zich aan te melden om lid van de wijkvereniging te worden. De verschillende werkgroepen van de vereniging, die zich met verschillende zaken bezighouden, vroegen bewoners mee te helpen. De aanmeldingen stroomden binnen. ”Op dit moment lijken we inschrijflijsten te kort te hebben, zo druk is het”, aldus een medewerker van de wijkvereniging. Een uur na de opening waren er al ruim honderd aanmeldingen binnengekomen.

Leiden Wijkvereniging Merenwijk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×