Centrum van Leiden compacter: Haarlemmerstraat gehalveerd

Het deel van het centrum dat door de gemeente tot nu toe werd bestempeld als kernwinkelgebied wordt fors kleiner. Concreet betekent het besluit dat het college van burgemeester en wethouders gisteren heeft genomen dat een fors deel van de Haarlemmerstraat wordt afgewaardeerd tot aanlooproute. Het deel van de langste winkelstraat tussen de Pelikaanstraat en de Hooglandse Kerkgracht krijgt daarmee dezelfde status als de Herenstraat. Winkels die er zitten hoeven niet weg, maar vastgoedeigenaren die hun winkelpand willen transformeren tot woning wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Strijk over de afwaardering van de halve Haarlemmerstraat tot aanlooproute.

“Het is nu eenmaal een feit dat er veel minder winkels komen”, stelt wethouder Strijk van economische zaken. Het voorstel van het stadsbestuur wordt de komende periode besproken met alle belanghebbenden. Daarna buigt ook de gemeenteraad zich er over.

Er wordt door het stadsbestuur overigens ook niet langer gesproken over een kernwinkelgebied, maar over een kernverblijfsgebied. Bezoekers van het centrum doen immers meer dan alleen winkelen. Andere gebieden rond het centrum die specifiek worden benoemd zijn de Doezastraat als gebied waar voornamelijk de dagelijkse boodschappen worden gedaan en het stationsgebied waar voorbijgangers met name terecht kunnen voor kleine boodschappen en zaken als elektronica. “Grab and Go” is daar de term die het college hanteert.

Centrummanager Erwin Roodhart is onaangenaam verrast door het besluit. Het Centrummanagement Leiden is weliswaar één van de partijen die input heeft geleverd voor de kaderstellende notitie ‘Actualisatie Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad’ zoals het stuk formeel heet, dat wil niet zeggen dat hij het ermee mee eens is. “Als in zo’n groot gedeelte van de Haarlemmerstraat winkels mogen transformeren tot woonruimte, ben ik bang dat we echt een slaapstad worden. Die panden moeten gewoon een economische bestemming houden”.

Chris de Waard in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla die zich goed kan vinden in de plannen die het stadsbestuur heeft met de Haarlemmerstraat.

Gijs Holla, fractievoorzitter van de Partij voor de Arbeid, is het niet met hem eens. Holla deed half december al een oproep via Sleutelstad om exact dit deel van de Haarlemmerstraat de status van aanloopstraat te geven. Precies zoals het college nu heeft besloten. Holla vindt overigens dat zo’n besluit ook gevolgen moet hebben voor de inrichting van de straat. “Ik kan me voorstellen dat je bij de herinrichting van de Haarlemmerstraat een AA+ inrichting kiest tussen de Turfmarkt en de Hooglandse Kerksteeg en voor het deel tot de Pelikaanstraat een A+ inrichting. Voor de Breestraat staat Holla een soortgelijke aanpak voor. Als die straat over enkele jaren de definitieve inrichting krijgt waarbij het asfalt wordt vervangen door steentjes, hoeft dat wat de PvdA betreft alleen in het deel tussen ’t Gangetje en de Stadsgehoorzaal. Op het deel tot het Kort Rapenburg kan het asfalt dan blijven liggen. Het deel tussen Stadsgehoorzaal en Kort Rapenburg is dan ook visueel aanloopstraat naar het belangrijkste winkelgebied.

Haarlemmerstraat-voorzitter Dagobert Schulp snapt de keuze van het college wel. “Het is gewoon de markt die deze ontwikkelingen bepaalt. Ik weet een leuk winkelpand in het deel van de Haarlemmerstraat waar het college nu een beslissing over heeft genomen dat al lange tijd leeg staat. En aan de prijs ligt het niet. Een vastgoedeigenaar moet dan toch iets met z’n pand. Liever een woning dan leegstand.”

Bewoner en ondernemer Sven Bakker heeft met enkele andere belanghebbenden van het stuk Haarlemmerstraat tussen de Haven en de Pelikaanstraat een werkgroep opgericht die strijdt tegen de openstelling voor auto’s. Veel liever zien ze een mooi fietspad richting het centrum.

Economie Leiden Politiek haarlemmerstraat retailvisie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×