De Lange Mare in 1907 vastgelegd op een prentbriefkaart. (Afbeelding: Waterambacht Leiden).

Waterambacht Leiden: Geen bomen maar water op Lange Mare

Het Waterambacht Leiden pleit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders voor het ‘ontdempen’ van de Lange Mare. Die straat wordt in de slipstream van de Haarlemmerstraat meegenomen bij de herinrichting van dat deel van het centrum. In de plannen krijgt de Lange Mare een herinrichting die vergelijkbaar is met de Hooglandse Kerkgracht. Onder andere met een middenberm waar bomen komen.

Het Waterambacht zet zich al langer in voor het opnieuw openen van de Lange Mare om daar het oude veenriviertje in ere te herstellen. “Met open water in het midden”,  zo schrijft voorzitter Henk Hegeman: “Door het planten van bomen op de plek waar vroeger de Mare heeft gestroomd, wordt het heropenen van één van de rivieren waaraan Leiden is ontstaan voor lange tijd onmogelijk gemaakt. Wij beschouwen dat als een enorme gemiste kans.”

Het Waterambacht pleit voor uitstel van de besluitvorming over de herinrichting zodat ook het ontdempen kan worden meegenomen als serieuze optie. “We realiseren ons dat het opengraven allerlei consequenties met zich mee zou brengen, waarover niet iedereen meteen enthousiast is, maar we zien ook enorme ontwikkelkansen”, stelt Hegeman. “Voor de straat, voor de buurt en voor de stad als geheel.”

PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla wil graag dat de tuin rond de Coelikerk terugkomt. Ook pleit hij voor een groene middenberm op de Lange Mare.

Gisteren boog de Leidse politiek zich over de herinrichtingsplannen voor de Haarlemmerstraat en de Lange Mare. Daar werd onder andere aandacht gevraagd voor meer zit- en rustplaatsen op Leidens langste winkelstraat, meer groen en een goede oplossing voor de fietsen rond de Hartebrugkerk op de kruising van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare. PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla pleitte onder andere voor het terugbrengen van een tuin rondom de kerk zodat er een mooie groene omgeving ontstaat. Ook stelde hij voor om de middenberm van de Lange Mare niet van gravel te voorzien maar van gras.

VVD-raadslid Dorien Verbree zou graag wat rustplaatsen op de Haarlemmerstraat zien. Die straat is zó lang dat hier en daar een bankje geen overbodige luxe zou zijn.

Wethouder Laudy heeft haast met de herinrichtingsplannen. Die zijn onder andere afgestemd op de viering van Leidens Ontzet. Als de raad of de stad teveel gaat sleutelen aan de plannen, dan dreigt er zo een vertraging van een jaar. En dat vindt Laudy erg onwenselijk. De raadsleden lijken daar niet heel gevoelig voor. “Dan had u maar eerder met uw plan bij ons moeten komen”, verwoordde CDA-raadslid Roeland Storm de gevoelens van veel van zijn collega’s in de raad.” De plannen van het Waterambacht waren bij de raad nog niet bekend en zijn dus nog niet besproken.

Leiden Politiek haarlemmerstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×