Een aangeschoten jonge zwaan met een door kogels verbrijzelde vleugel en een kogel in de hals wordt bij de dierenarts geëuthanaseerd. (Foto: Saskia van Rooy).

GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren: Leg zwanenjacht Groene Hart aan banden

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren wil dat de jacht op knobbelzwanen in Zuid-Holland onmiddellijk stopt. “De dieren worden neergeschoten en vervolgens ernstig mishandeld. De knobbelzwanen worden bejaagd omdat ze schade zouden veroorzaken aan gewassen, maar daar is amper sprake van. De jacht op deze dieren dient dus geen enkel doel, maar veroorzaakt wel veel dierenleed, zoals onlangs in een tv-reportage te zien was”, stelt fractievoorzitter Carla van Viegen. Inmiddels zijn het Openbaar Ministerie en de politie een onderzoek begonnen naar de manier waarop de zwanen worden bejaagd.

Vragen over zwanenjacht
In het tv-programma EénVandaag werden vorige week schokkende beelden getoond van jagers die zwanen bij bosjes uit de lucht schoten, waarna de aangeschoten, maar nog levende grote dieren met veel moeite door honden uit het weiland werden gesleept. De provincie Zuid-Holland heeft een afschotontheffing verleend om de knobbelzwanen te doden. “Maar dat mag alleen als er geen andere oplossing is en de zwanen aantoonbaar ernstige schade aanrichten aan gewassen”, aldus de Partij voor de dieren die niet alleen staat in die kritiek. Ook de statenfracties van GroenLinks en de SP hebben vragen over de zwanenjacht gesteld aan het provinciebestuur.

Afschot
Volgens de dierenpartij staat in het Zuid-Hollandse ‘Faunabeheerplan knobbelzwaan’ niets over preventieve middelen om deze dieren te verjagen. “Dit terwijl ervaringen in de provincie Groningen aantonen dat het verjagen met akoestische of visuele middelen net zo effectief is als afschot”zegt Van Viegen. Ook andere provincies gaan anders om het het bestrijden van overlast door zwanen. Zo mogen knobbelzwanen in de provincie Utrecht alleen worden afgeschoten als er eerst minstens twee preventieve maatregelen zijn ingezet en alleen bij groepjes van vijftien of meer knobbelzwanen. In Noord-Holland wordt als extra voorwaarde in de ontheffing gesteld dat onnodig lijden voorkomen dient te worden.

In Zuid-Holland mogen knobbelzwanen direct en onbeperkt worden afgeschoten, ongeacht of er sprake is van schade. De Partij voor de Dieren wil daarom dat ook in Zuid-Holland strenge voorwaarden worden gesteld aan het uitgeven van een afschotontheffing. Die zou alleen mogen worden verleend bij aantoonbare belangrijke schade aan gewassen.

Ondraaglijk lijden
Als zwanen in sommige gevallen dan toch worden afgeschoten, moet er meer en beter toezicht komen op de manier waarop dat gebeurt. Nu worden de zwanen na te zijn neergeschoten vaak verminkt door honden, zo was te zien in de tv-uitzending. Van Viegen: “Jagers breken vervolgens de nek van de zwanen. Dat is vergelijkbaar met het breken van de nek van een hond van 15 tot 25 kg. De dieren zijn dan niet in één keer dood en lijden daardoor ondraaglijk en het is niet toegestaan. Verder worden ook veel jonge zwanen en broedparen, inclusief hun jongen, afgeschoten. Van de weinige broedende zwanen die er nu nog over zijn wordt de partnerzwaan gedood. Dan is er geen bestaand broedpaar meer, omdat zwanen monogame dieren zijn die hun leven lang bij elkaar blijven.”

De Partij voor de Dieren gaat ook vragen stellen over het commercieel uitbaten van beschermde soorten zoals de knobbelzwaan. Van Viegen: “Er worden onder meer slagpennen verkocht als schrijfgerei, net als het dons en de veren. Het vlees wordt verkocht als hondenvoer. De eieren worden uitgebroed en er worden levende zwanen voor rond de 2000 euro per stuk verkocht aan het buitenland. Dit levert de jagers en tussenhandelaren veel geld op’.”

Eind vorige maand trok de partij van Van Viegen ook al aan bel toen bleek dat een jager afgeschoten knobbelzwanen had verkocht aan een restaurant in het Utrechtse Cothen. Restaurant ‘De Pronckheer’ in die plaats heeft knobbelzwaan op het menu staan. De zwanen zouden onder andere afkomstig zijn uit Zuid-Holland. Fractievoorzitter Carla van Viegen: “De Partij voor de Dieren wil niet dat mensen financieel voordeel halen uit het doden van wilde dieren, die worden gedood in verband met overlast en schade.”

Naast de PvdD wil ook de provinciale SP opheldering van het provinciebestuur over het afschieten van knobbelzwanen in het Groene Hart. De partij wil weten wat er precies is gebeurd en hoe dit dierenleed kan worden gestopt. “Duizenden dieren lijken met veel leed aan hun einde te komen, soms ook met honden”, zegt fractievoorzitter Lies van Aelst. “Dit kan in ieder geval wat de SP betreft nooit de bedoeling zijn. De SP wil dat dit dierenleed zo snel mogelijk stopt.”

Ook GroenLinks is geschokt over de beelden die door Eén Vandaag zijn uitgezonden. De beelden zijn gemaakt door dierenarts Saskia van Rooy die al langere tijd met succes opkomt voor de zwanen. Door eerdere onthullingen van Van Rooy is er een verbod op zwanendriften gekomen. “Uit de nieuwe beelden blijkt dat jagers vele duizenden zwanen op een gruwelijke manier hebben gedood. Verder komt uit de berichtgeving naar voren dat de schade die door de zwanen wordt veroorzaakt zeer beperkt is”, zeg GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: “We moeten dergelijke dieronvriendelijke praktijken niet toestaan. Deze beelden zijn voldoende bewijs om de verleende ontheffingen door de provincie onmiddellijk in te trekken. We zullen met elkaar in de provincie hierover een stevig debat moeten voeren. Te vaak en te snel wordt naar de meest eenvoudige oplossing gezocht. De beelden maken ook duidelijk dat er een probleem is bij het toezicht op de uitvoering van dergelijke ontheffingen”.

 

Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×