Een volle raadzaal en dito publieke tribune gisteren tijdens de inspraakavond over het huisvesten van in totaal zo'n 600 ex-daklozen en vluchtelingen met een verblijfsvergunning. (Foto's en radio-interviews: Chris de Waard).

Vooral zorgen om aantallen bij huisvestingsplannen statushouders en daklozen

Tien insprekers kwamen gisteravond aan het woord tijdens de speciale commissievergadering over de huisvesting van statushouders en daklozen. Het college heeft een achttal locaties op het oog. Drie bestaande gebouwen en vijf terreinen waar tijdelijke woningen kunnen worden neergezet. Het huisvesten van daklozen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang van De Binnenvest zorgt voor veel ophef in de Kooi. Datzelfde geldt voor het plan om op een weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg honderden vluchtelingen met een vergunning onder te brengen.

Burgemeester Lenferink is blij met het verloop van de inspraakavond over vluchtelingenhuisvesting waar iedereen ongestoord zijn of haar zegje kon doen.

2016-03-01 20.33.34De gemeente was op alles voorbereid. Ook in de Burgerzaal kon de vergadering worden gevolgd, maar zo groot bleek de belangstelling toch niet te zijn,

Daklozenopvang
In een leegstaand schoolgebouw aan de Sumatrastraat wil de gemeente 16 mensen onderbrengen die uit de opvang bij Nieuwe Energie komen. Het gaat om daklozen die toe zijn aan een nieuwe start in een reguliere woning. De opvang in de oude school dient als tussenstop naar weer echt zelfstandig wonen.

Vrouwenweg
Bij de Vrouwenweg stuiten de plannen van de gemeente ook op veel weerstand. Vooral het enorme aantal van zo’n 200 mensen baart de bewoners van het afgelegen straatje in de polder zorgen.

Bewoners Joyce van Haastrecht en Willem Otto Hazelhorst van de Vrouwenweg willen vooral veel minder tijdelijke buren dan de 200 die de gemeente voor ogen heeft.

Inspraakdemonstratie Groep Kok
De Groep Kok kondigde onlangs aan een inspraakdemonstratie te zullen houden tijdens de commissievergadering over de huisvesting van statushouders. Kok hoopte dat een hele reeks bezorgde Leidenaren zich voor de raadscommissie zou uitspreken tegen die tijdelijke huisvesting. Het werden er uiteindelijk twee.

Vluchtelingenmanifestatie
Voorafgaand aan de inspraakavond hield de organisatie Doorbraak op het Stadhuisplein een manifestatie om vluchtelingen juist welkom te heten. Verschillende sprekers richtten zich tot de tientallen deelnemers. Onder hen ook enkele vluchtelingen uit de noodopvanglocatie aan de Wassenaarseweg.

Voorafgaand aan de inspraakavond hield de organisatie Doorbraak een manifestatie bij het stadhuis om vluchtelingen een hart onder de riem te steken.

Onder de aanwezigen onder andere SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats en enkele Syrische vluchtelingen die in de noodopvang aan de Wassenaarseweg verblijven.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×