Staatssecretaris Klijnsma heeft gemeenten beleidsvrijheid geboden om de kostendelersnorm niet op te leggen in schrijnende situaties en bij het bieden van tijdelijk onderdak aan vluchtelingen en dak- en thuislozen. Leiden gaat daar nu actief gebruik van maken.  (Archieffoto: Chris de Waard).

Leiden gaat kwetsbare gevallen ontzien bij toepassen kostendelersnorm

Mensen met een uitkering die tijdelijk een dak- of thuisloze in huis nemen, worden de eerste zes maanden niet meer gekort op hun uitkering. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld mantelzorgers die tijdelijk inwonen bij zorgbehoevenden of hen in huis nemen. Een voorstel van GroenLinks-raadslid Ashley North werd gisteren in de raadscommissie Werk en Middelen besproken en kreeg veel steun. Later deze maand wordt er in de gemeenteraad over gestemd en gaan de nieuwe regels in.

 

Chris de Waard in gesprek met GroenLinks-raadslid Ashley North over de kostendelersnorm.

Korting van 350 euro per maand
Sinds de invoering in 2015 van de zogenaamde kostendelersnorm als onderdeel van de Participatiewet komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Bij die kostendelersnorm wordt er vanuit gegaan dat uitkeringsgerechtigden die samenwonen goedkoper uit zijn omdat ze de kosten kunnen delen. Dat leidt tot een korting op de uitkering van gemiddeld 350,00 euro per maand. In een aantal gevallen pakt dat verkeerd uit. Gemeenten hebben van de rijksoverheid een bepaalde mate van beleidsvrijheid gekregen om de norm in schrijnende gevallen niet toe te passen, maar dat voorkwam niet dat steeds meer Leidenaren in de problemen kwamen.

Meer daklozen
GroenLinks-raadslid Ashley North sprak de afgelopen periode met onder andere De Binnenvest, het Straatpastoraat en de Stichting Jongeren in Nood. Uit die gesprekken kwam naar voren dat bijvoorbeeld dakloosheid in Leiden sinds de invoering van de kostendelersnorm is toegenomen. North is blij met de steun van een meerderheid in de raad: “Geweldig! Met steun van PvdA, SP, CDA, CU en PvdD is er een meerderheid voor mijn motie namens GroenLinks om de schade van de kostendelersnorm in Leiden nu eindelijk echt te gaan beperken. Daarmee toont Leiden zich weer sociaal, progressief en ambitieus.”

Leiden Politiek kostendelersnorm


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×