Rover komt met eigen OV-visie voor Leiden

12

De afdeling Holland-Rijnland van de reizigersbelangenvereniging Rover wil dat gemeente meer rekening gaat houden met de rol van het openbaar vervoer in haar toekomstvisie. Om daartoe een steentje bij te dragen heeft de vereniging het gemeentebestuur een manifest aangeboden met daarin ‘bouwstenen voor de Leidse OV-visie’.


Voorzitter van Rover Holland-Rijnland Hans van Dam legt uit wat er in het aangeboden manifest staat.

Busstation
Één van de redenen voor de brief is het feit dat de gemeente volgens Rover bij het onderzoek naar de verplaatsing van het busstation voor Leiden Centraal nauwelijks rekening heeft gehouden met het OV. De gemeente zou het busstation naar de achterkant willen verplaatsen, terwijl het Rover het best lijkt de huidige locatie te behouden.

Geen gemeentelijke visie
Voorzitter van Rover Holland-Rijnland Hans van Dam vindt dat er geen gemeentelijke visie is omtrent openbaar vervoer. “Wij zouden graag zien dat de gemeente niet alleen reageert op ontwikkelingen vanuit de provincie en de NS, maar ook vanuit de duurzaamheidsagenda nadenkt hoe het het OV willen laten functioneren. We willen dat er wat betreft OV een consistent beleid gaat ontstaan.”

Station Merenwijk
In het manifest geeft de vereniging verder adviezen om de steeds verder toenemende drukte op de Leidse stations te beteugelen. Mogelijkheden daartoe zouden meer ingangen naar de perrons zijn en een extra station in de Merenwijk. Rover heeft overigens vooralsnog geen klachten ontvangen over de defintief gesloten toegangspoortjes in Leiden Centraal.

Delen

12 reacties

 1. Niets te vroeg, deze vrij complete formulering van wat een stad met het kaliber van Leiden eigenlijk zelf al jaren geleden had moeten uitvoeren, en ook nodig heeft. In plaats van het torpederen van initiatieven, ideeën van goede en minder goede achtergrond en onderbouwing wordt het tijd dat de gemeente Leiden voor de eigen stad en aangrenzende gemeenten een plan opstelt en dat ook uitbouwt, zodat 071 in de komende jaren kan groeien zonder de inwoners en ondernemers binnen 071 te verstikken. De gemeente Leiden probeerde eerder een minder gepaste maatregel uit te voeren, en dat was te beletten dat andere gemeenten, Zoetermeer en Leidschendam/Voorburg, Leidse burgers naar zich toe trok in het kader van “winkelen”. De burger mijdt kennelijk Leiden, maar is dat ook zo? Jaagt de gemeente diezelfde burgers niet weg?

  Flink wat euro’s zijn verspild aan het plan RijnGouweLijn. Hopelijk mogen we concluderen dat daar dan in elk geval van geleerd is, specifiek met betrekking tot wat Leiden wel nodig heeft, aan locaal en interlocaal ontsluitend verkeer. Dus: Beter OV en minder auto’s, lijkt me. En natuurlijk mogen we de fiets niet vergeten, maar die wordt al zo veel gebruikt dat er niet genoeg parkeerruimte is voor tweewielers. Dan hebben we het nog niet over het gedrag van de gemiddelde fietser, wars van kennis van verkeersregels. Genoeg te doen, zowel voor Rover als voor de gemiddelde burger.

 2. Ik hoop dat de gemeente Leiden nu eindelijk eens gaat aandringen op een volwaardige treinverbinding tussen Utrecht en Leiden. Daarvoor is dubbelspoor nodig over het volledige traject tussen Leiden en Alphen. Bovendien moet het spoor tussen Lammenschans en Centraal in dubbelspoor boven straat niveau worden aangelegd. Dat is geen goedkoop project maar alleen dan is er een 10 min. dienstregeling met intercity treinen mogelijk.

 3. Met de afwijzing van de RGL heeft de bevolking impliciet gekozen tegen beter openbaar vervoer. Gemeente, provincie en rijk hebben vervolgens van impliciet expliciet gemaakt en de voor beter OV gereserveerde miljoenen zijn grotendeels naar het autoverkeer gegaan (bouw van wegen en parkeergarages). Bij verkiezingen (gemeente, provincie, land) hebben de meeste kiezers voor voorstanders van dit beleid gestemd. Dat zijn helaas de feiten. Het geld voor beter OV is naar wegen gesmeten en in parkeergarages gesodemieterd. Men wist het, of kon het weten, en keurde het goed. We kunnen daaruit misschien concluderen dat de meeste Leidenaren domme keuzes hebben gemaakt en blijkbaar automobielfanaten zijn.

  • Piet Pekelharing op

   “Met de afwijzing van de RGL heeft de bevolking impliciet gekozen tegen beter openbaar vervoer.”

   Ja en nee. Ik was zeer gecharmeerd door de RGL maar heb toch tegengestemd vanwege het feit dat het risico bij kostenoverschrijding van het project geheel bij de provincie lag. De provincie zou bij de onvermijdelijke kostenoverschrijding genoodzaakt zijn elders in haar begroting te snijden. De provinciale begroting is immers relatief klein. Vermoedelijk zou het openbaar vervoer naar de dorpskernen op het platteland sneuvelen. Daarvoor wens ik niet de verantwoording te dragen. Ik wil niet achteraf de politici de schuld geven, voor iets dat ik vooraf wist of had kunnen weten.

 4. Harry Dent op

  Dit college zet vol in op het autoverkeer met Rijnlandroute en Leidse Ring. OV is kindje van de rekening geworden. Inderdaad 200 miljoen euro stroomde richting asfalt vanuit de OV pot. De RGL werd vervangen door het R Net, dat was nl. veel goedkoper maar ook van minder kwaliteit. Jammer, ook in het licht van de klimaattop in Parijs waar nota bene de gemeente ook vertegenwoordigd was.

 5. De RGL vormde de oplossing voor een niet bestaand probleem. Er was helemaal geen vervoersdruk vanuit Gouda naar Leiden. Het project zou het volledige OV budget voor de regio voor vele jaren hebben uitgeput. Bovendien was de grootste groep verkeer deelnemers in het centrum van Leiden buiten beschouwing gelaten: de fietsers. Het grote voorbeeld voor de RGL door Leiden was Karlsruhe. Daar is inmiddels de sneltram ondergronds aangelegd. Hij maakte te veel slachtoffers onder fietsers en voetganger in het centrum.

 6. B. Leeuwenburgh op

  Uit de reacties blijkt opnieuw dat de standpunten over de RGL gebaseerd zijn en waren op onvoldoende of verkeerde informatie.
  De plannen voor regionale tram zijn ontstaan vanuit de NZH om een kwaliteitsslag te kunnen maken voor het vervoer tussen Noordwijk, Katwijk en het centrum van Leiden. Alleen railvervoer blijkt al jaren in staat om een duurzaam alternatief te bieden voor autogebruik. Het concept Karlsruhe was gebaseerd op combineren van de regionale tram met een samenhangend busnet naar dorpen en wijken. De RGL was niet alleen gericht op woon-/werkverkeer, maar op nut voor veel andere doelgroepen. De tram kon hiermee kostendrager worden voor het aanvullend busnet, iets wat bij R-net niet het geval is. De kwaliteit van R-net blijft nu eenmaal niets anders dan de kwaliteit van een bus, of deze nu geel, rood of grijs is. Bovendien zijn het busnet en de frequenties in dorpen en wijken van de stad nu al terug gebracht om de exploitatie van R-net mogelijk te maken. R-net is niet voor niets HOV (Handhaven Ouderwets Vervoer).

  Het doortrekken van de regionale tram via Alphen a/d Rijn naar Gouda was niet vanwege de vervoerdruk tussen Gouda en Leiden, maar wel om vervoerdruk tussen Alphen en Leiden op te vangen en nieuwe haltes (Alphen West, Hazerswoude en Zoeterwoude) mogelijk te maken. Bovendien was er toen sprake van dat de spoorlijn tussen Gouda en Alphen zou worden opgeheven. Combinatie met de sneltram vanuit Katwijk maakte juist vanuit exploitatieoverweging een goede kostendekkingsgraad mogelijk.

  Wat betreft Karlsruhe, daar is absoluut geen sprake van veel ongevallen tussen tram en fietser of voetgangers. Ik zou die uitspraak wel eens onderbouwd willen zien. De trams rijden in het winkelgebied met voetgangerssnelheid. Het grote succes van het inmiddels zeer uitgebreide regionale railnet was zo groot dat de capaciteit in het centrum onvoldoende was om de vele trams te kunnen verwerken en verdere uitbreiding te kunnen geven. Dat is iets geheel anders.

 7. Om Leeuwenburgh er van te overtuigen dat de RGL een verkeerde keuze was, is ongeveer hetzelfde als een Jehova getuige bekeren tot het atheïsme. Het RGL project was een typisch politiek één-tweetje tussen twee regenten van de PvdA: Gedeputeerde Marnix Norder en Wethouder Ron Hillebrand. De een had provinciaal geld beschikbaar, dat uitgegeven moest worden aan OV, de ander wilde graag scoren in Leiden. We weten allemaal hoe dit is afgelopen. Na een referendum onder de Leidse bevolking is dit project definitief afgeblazen. Dat Katwijk en Noordwijk nu nog steeds geen hoogwaardig openbaar vervoer naar Leiden en Schiphol hebben, is het gevolg van de verkeerde keuze van het RGL project. Dat kan in de toekomst wellicht nog gerepareerd worden, maar gelukkig niet meer met een sneltram door de Breestraat.

  • Een Leids burger op

   “Na een referendum onder de Leidse bevolking is dit project definitief afgeblazen.” Ja, nà dit referendum maar NIET OMDAT men de massale afwijzing van de RGL door de Leidse binnenstad zo graag wilde honoreren. Géén respect dus voor de uitslag van dat referendum destijds. Nee, de RGL is afgeblaZen omdat het zelfs bij het provinciale bestuur in ZH begon door te dringen dat het financiëel niet haalbaar was om zowel een Rijnlandroute, Ringweg-oost, beter openbaar vervoer èn ook nog eens de RGL(oost-en west) aan te leggen . Dus moesten er keuzes worden gemaakt.
   **
   On-topic: Goed om te zien dat de Roversbende van Van Dam [ 🙂 ] ook tegen die onnodige verplaatsing is van het busstation naar de
   achterzijde (LUMC-zijde) is. Dat lost immers niets op, zal het OV niet verbeteren, en verplaatst de problemen alleen maar.

  • Piet Pekelharing op

   Het aantal ongevallen met de tram is volstrekt irrelevant. Vrijwel alle ongevallen met trams zijn namelijk aan de voetganger of de fietser te wijten. Dat totaal ongedisciplineerde volk lapt alle regels aan de laars. Het gezonde verstand is bij het voetvolk ver te zoeken. Men loopt met een smartphone in de hand, alsof men niet beseft dat men als voetganger verkeersdeelnemer is. Men probeert nog snel voor een tram over te steken. Men betreedt al rennende of lopende de trambaan op andere plaatsen dan de reguliere oversteekplaatsen. En sommige jongeren vinden het stoer om op de verbindingsstukken tussen twee tramstellen mee te liften. Kortom de slachtoffers komen in aanmerking voor de Darwin-award.

 8. Precies Piet Pekelharing, en dat is ook de reden dat je deze twee verkeersdeelnemers uit elkaar moet houden.

Over de auteur

Je bent nu offline