(Foto's: J.P. Kranenburg).

Jubileumviering stedenband Leiden - Oxford

Vanwege het 70-jarig jubileum van de stedenband tussen Leiden en Oxford organiseerde de stichting Stedenband Leiden-Oxford gisteren een wederopvoering van het bezoek van Robert Lord Dudley, graaf van Leicester en landvoogd van de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden in 1586.

De graaf bezocht destijds Leiden om het stadsbestuur te verzoeken zijn vooral Engelse huursoldaten en een groot aantal paarden van zijn leger op hun kosten in te kwartieren. Inkwartiering bracht altijd een hoop kosten mee voor de ontvangende stad. De analogie met de uitdagingen van het huisvesten van vluchtelingen anno 2016 is duidelijk.

Het stadsbestuur stond niet afwijzend tegenover het verzoek, maar men stond ook niet echt te trappelen. Uit eerdere ervaringen wist men dat het onderbrengen van dergelijk volk geen kleinigheid was. Vandaar dat de door de Staten-Generaal aangestelde landvoogd in januari 1586 in eigen persoon naar Leiden kwam. Zijn gevolg van 24 personen werd op kosten, zo’n 1.300 gulden, van de stad Leiden gehuisvest in de Prinsenhof (het voormalig Barbaraklooster, nu Rapenburg 4-10).

Het gevolg van Leicester anno 2016 is wat bescheidener in omvang dan toen: de graaf van Leicester, zijn banierdrager Portcullis, Sir Philip Sydney, de gouverneur van Vlissingen en zijn heraut Arthur Rivers maakten gisteren hun opwachting bij burgemeester Lenferink. Vervolgens loopt het gezelschap vanaf de Pieterskerkgracht naar het bordes aan de Breestraat waar ze worden ontvangen in de kamer van het college van burgemeester en wethouders. Daar zal de graaf zijn verzoek indienen. Burgemeester Henri Lenferink zal hierop kort reageren. Passend bij de ludieke bijeenkomst gebeurde dat ook op speciale wijze. De Engelsman deed zijn verzoek in het Nederlands, burgemeester Lenferink antwoordde in het Engels.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×