Leiden bouwt 170 woningen extra voor statushouders en andere woningzoekenden

In Leiden worden dit najaar op vier locaties in de stad ongeveer 170 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen bieden aan een kleine driehonderd personen woonruimte en zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden. Naast vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) kunnen dus ook andere woningzoekenden er een woning krijgen. Door deze extra woningen te bouwen voor alle woningzoekenden wordt de druk op de woningmarkt in Leiden verlicht en de integratie bevorderd. Ook wordt een aantal woningen voor andere doelgroepen bestemd.

Wethouder Van Gelderen over het collegebesluit om de eerste vier locaties voor tijdelijke woningen te realiseren.

Vier locaties nu
De woningen komen aan de Wassenaarseweg en het terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg. Het gaat daar om tijdelijke woningen die voor een periode van tien jaar worden geplaatst. Het terrein Rhijnvreugd (Hoge Rijndijk, bij A4) is geschikt voor semi-permanente woningen. Bij het pand Sumatrastraat 195 kunnen woningen voor drie jaar worden geplaatst. Deze zijn bestemd voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en toe zijn aan meer zelfstandig wonen. Het pand zelf is niet geschikt om op korte termijn te worden omgebouwd tot woningen en wordt op termijn gesloopt. Woningcorporatie Ons Doel gaat op deze plek nieuwbouw realiseren, waarin naast een aantal reguliere appartementen, ook zestien woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang komen.

Vijf later
De gemeenteraad heeft dit voorjaar besloten om in Leiden negen locaties te onderzoeken op de mogelijkheden voor realisatie van (tijdelijke) woningen voor statushouders en/of bijzondere doelgroepen. Over de vijf overige locaties (Turkooislaan, huizen Rhijnvreugd 1-6, klooster Vrouwenweg, Europaweg en Gabriel Metzustraat) zal in een later stadium een besluit worden genomen.

Juni besluit
De omwonenden van de vier locaties zijn per brief op de hoogte gesteld van het voorstel van het college. In de wijken waar de vier terreinen liggen, worden op korte termijn bewonersavonden gehouden. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in juni over het voorstel.

locatiesvluchtelingenIn juni beslist de Leidse gemeenteraad over vier van de negen voorgestelde (tijdelijke) locaties om statushouders en andere woningzoekenden te huisvesten. (Afbeelding: Gemeente Leiden).

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×