De Sleutels gaan na de zomer een draagvlakmeting doen onder de huurders in de centrale blokken in de Oude Kooi. Als 70% instemt met sloop en nieuwbouw in plaats van de eerder overeengekomen renovatie wil de corporatie in 2018 starten met de werkzaamheden. (Archieffoto: Chris de Waard).

De Sleutels gaat door met sloopplannen in Oude Kooi

Woningcorporatie De Sleutels kiest definitief voor nieuwbouw in de centrale blokken in de Kooi. Bijzondere kenmerken, zoals hoeken en poorten, komen terug in de nieuwbouw. Ook komt er extra aandacht voor de voorgevels aan het Kooipark. Wie nu in een sociale huurwoning woont, kan straks ook sociaal blijven huren. Manager vastgoed Wilbert de Wilde van De Sleutels belooft dat alle bewoners die dat willen kunnen terugkeren.

Chris de Waard in gesprek met directeur Gerda van den Berg van De Sleutels over de sloop in de Oude Kooi.

Zes miljoen goedkoper

In 2009 maakte de Sleutels met de wijkbewoners de afspraak dat de blokken gerenoveerd zouden worden. Eind 2015 besloot de Sleutels dit akkoord open te breken, vanwege het verschil van meer dan zes miljoen euro tussen renovatie en nieuwbouw. Het openbreken van het akkoord heeft volgens de corporatie nog een ander groot voordeel: betere woningen voor lagere huurprijzen.

Draakvlakmeting

Na de zomer houdt de Sleutels een draagvlakmeting onder de bewoners. Als minimaal 70% van de huurders instemt met sloop en nieuwbouw, gaan de werkzaamheden in 2018 van start.

Sociaal plan

Met partijen als de bewonerscommissie, de gemeenteraad en de Historische Vereniging Oud Leiden wil De Sleutels in gesprek blijven om te kijken of er gezamenlijk randvoorwaarden kunnen worden bepaald voor de nieuwbouw. Onder andere belooft De Sleutels om samen met de bewonerscommissie een goed sociaal plan op te stellen, waarin urgentie en verhuisvergoedingen zijn geregeld.

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×