Wethouder Bert Gotink en beleidsmedewerker Jan van Doggenaar van de gemeente met Tanya Arts en Sietske de Jongh van het autismecafé. (Foto: Maarten Bakker).

Rapport passend onderwijs voor kinderen met autisme

De Noordwijkerhoutse wethouder Bert Gotink en zijn Leidse collega Paul Dirkse hebben het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ ontvangen van het autismecafé Leiden. Namens de afwezige Dirkse nam beleidsmedewerker Jan van Doggenaar de honneurs waar tijdens de thema-avond van het autismecafé Leiden en omstreken.

In het rapport staat een hele serie aanbevelingen voor beleidsmakers en schoolleiders die ertoe leiden dat kinderen met autisme aan het onderwijs kunnen deelnemen. Op dit moment zitten er nog veel kinderen met autisme thuis, omdat er geen passend onderwijs voor handen is.

“Het is zaak om voor iedere leerling een passende leerplek te scheppen,” zei Wethouder Gotink bij de presentatie van het rapport. “ik wil hierover graag uitgebreider in gesprek met het ouderteam van het autismecafé.” Namens wethouder Paul Dirkse voegde Jan van Doggenaar daar aan toe dat ouders bij uitstek diegenen zijn die hun kind het beste kennen en (hun behoeftes) kunnen uitleggen aan de omgeving. “Daaruit volgt dat het essentieel is voor het implementeren van Passend Onderwijs om zowel de leerlingen als hun ouders te betrekken.”

De werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. De analyse van knelpunten en goede voorbeelden laten zien dat passend onderwijs voor leerlingen met autisme zeker mogelijk is. In het rapport hebben leerlingen zelf een belangrijke stem. Ze weten vaak heel goed wat hen belemmert en kunnen uitermate creatief zijn in het bedenken van eenvoudige, voor iedereen acceptabele oplossingen. De werkgroep vatte hun reacties samen in drie krachtige adviezen: ‘Zie wie ik ben’, ‘Praat met mij’ en ‘Interpreteer mijn gedrag niet verkeerd’.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en vaak hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Voor meer informatie www.autismecafe.nl.

Onderwijs Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×