Patstelling rond bouw nieuwe sporthal

Er zijn niet alleen grote problemen rond de bouw van een nieuwe schaatshal in Leiden. Ook het proces om tot een nieuwe sporthal bij de Boshuizerlaan te komen verloopt uiterst stroef. De gemeenteraad trok in 2012 een bedrag van 11,2 miljoen euro uit voor de hal die in de plaats moet komen van de huidige Vijf Meihal. Inmiddels is duidelijk dat de hal voor dat geld niet gebouwd kan worden en rekent wethouder Dirkse op 13,9 miljoen euro voor een hal met 2.000 zitplaatsen.

“We bouwen nieuw voor oud,” stelt de sportwethouder die alleen over een grotere hal wil praten als ZZ Leiden Basketbal het verschil bijpast en een langdurig committent tekent voor het huren van de hal. Zo’n grotere hal met 3.000 zitplaatsen geraamd op 17,1 miljoen euro, terwijl ZZ Leiden 3.500 of zelfs 5.000 plaatsen wil zonder daaraan mee te betalen.

“De wensen van ZZ Leiden gaan veel verder dan die van de Fiba”, stelt wethouder Dirkse. “ZZ Leiden wil een hal met 5.000 zitplaatsen, omdat zij de ambitie hebben om op termijn deel te kunnen nemen aan de Europese basketbalcompetitie voor clubteams van de ELUB. De ELUB stelt als eis 5.000 zitplaatsen.”

Naast veel meer zitplaatsen vraagt ZZ Leiden volgens de sportwethouder om een ‘hospitalityruimte’ die nog eens de afmeting heeft van een sporthal en verschillende zaken waarmee het voorzieningenniveau op een hoger peil komt. Deze variant kost circa € 25,4 miljoen.

Een hal met 2.000 tribuneplaatsen voldoet overigens per 1 januari 2017 niet meer aan de eisen van de mondiale basketbalorganisatie Fiba. Die eist dan tenminste 3.000 plaatsen. In de hal die de gemeente wil neerzetten kunnen daardoor dus minder wedstrijden worden gespeeld dan nu in de Vijf Meihal het geval is.

Voorzitter Marcel Verburg van ZZ Leiden is stomverbaasd over de bedragen waar de gemeente mee schermt. “Geef ons die 13,9 miljoen euro en we bouwen voor dat geld een hal met 5.000 plekken. Ik snap werkelijk niet hoe de gemeente die bedragen berekent. Er zit een verschil van meer dan 10 miljoen euro tussen onze berekeningen en die van de gemeente als je uitgaan van hun duurste variant.”

Chris de Waard blikt met PvdA-duoraadslid Martijn Otten vooruit op de raadscommissievergadering van vanavond.

Leiden Politiek Sport Indoor Sportcentrum zzleiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×