De Vijf Meihal, het naastgelegen zwembad en het saunacomplex staan op de nominatie om gesloopt te worden. (Foto: Chris de Waard)

Leidse sporters willen tijdelijke exploitatie Vijf Meihal op zich nemen

Het bestuur van Topsport Leiden heeft een brief gestuurd aan de fracties van alle politieke partijen in Leiden met daarin de dringende oproep om de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal voorlopig open te houden.

Zo’n zelfde oproep deed met name de PvdA vorige week ook al tijdens de commissievergadering waar het onderwerp sport op de agenda stond bij de behandeling van de Kaderbrief. Daarin staan de plannen en bijbehorende financiële uitwerking van het Leidse college voor de komende jaren.

Bij diezelfde vergadering lieten ook de Leidse sporters van zich horen. Een groep leden van Badmintonclub BC Leiden ondersteunde met hun aanwezigheid de oproep van hun voorzitter voor extra zaalruimte in Sportcomplex 1574. Met name op de maandagavonden. Die ruimte is er vooralsnog niet. Wel beloofde sportwethouder Spijker met de club in gesprek te gaan.

Voorzitter Martijn Peetsold van Topsport Leiden pleit voor het openhouden van de Vijf Meihal vanwege het nijpende tekort aan zaalsportruimte in Leiden.

Veldruimte
Overigens maken niet alleen Leidse zaalsporters zich zorgen over een gebrek aan ruimte. Ook de besturen van drie veldsportclubs uit de Mors lieten van zich horen. Rugbyclub DIOK, en de voetbalclubs DoCoS en Sporting Leiden willen nu eindelijk zekerheid over de uitbreiding van hun veldruimte in het sportpark en dat kan juist alleen als de 3 Octoberhal tegen de vlakte gaat, waardoor ruimte ontstaat. De sloop daarvan was dan ook hun pleidooi aan de Leidse raadsleden. De beperkte ruimte voor sport breekt Leiden op deze manier steeds meer op en zorgt ervoor dat veld- en zaalsporters tegenover elkaar komen te staan.

“Met de komst van het nieuwe Indoor Sportcentrum 1574 zijn de zorgen van de Leidse zaalsporters allerminst opgelost”, schrijft voorzitter Martijn Peetsold van Topsport Leiden. “De nieuwe hal komt immers in plaats van de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal.”

Naast clubs die niet in de hal terecht kunnen op de dagen en tijden van hun voorkeur, groeit het aantal inwoners van Leiden gestaag en daarmee ook het aantal mensen dat hier wil sporten. Topsport Leiden schrijft dan ook dat sommige clubs, los van het feit dat ze in Sportcomplex 1574 niet meer terecht kunnen op de vaste avonden die zij in de Vijf Meihal hadden,  op basis van hun huidige ledenaantal meer zaaluren in Leiden nodig hebben. “Ze moeten nu buiten de stad zaalruimte huren”, aldus Peetsold. Het gaat daarbij onder andere om de handballers van Saturnus die uitwijken naar Leidschendam, maar ook BS Leiden basketbal en Gymsport Leiden hebben meer uren nodig.

Korfbal
Ook buitensporten als korfbal en handbal gaan in de wintermaanden naar binnen en vergroten daarmee de druk op de toch al beperkte uren zaalruimte. Topsport Leiden spreekt zelfs van verdringing van huurders die het hele jaar in de zaal zitten. “Die worden dan tijdelijk naar andere locaties gestuurd.” Volgens Topsport Leiden kunnen die winterzaalsporten uitstekend in de Vijf Meihal spelen zodat de vaste huurders de breedte- en topsporthal in het nieuwe sportcomplex kunnen blijven gebruiken. Dat gaat na de zomer open. “Wij denken ook dat wanneer verenigingen weten dat er meer zaalruimte beschikbaar is, zij meer uren zullen gaan huren.”

Topsport Leiden dringt er bij de Leidse politiek met klem op aan om met name de Vijf Meihal zo lang mogelijk open te houden. “Er kan op het terrein van de Vijf Meihal pas in 2026 gebouwd worden, dus het op korte termijn slopen van deze hal zou getuigen van een onverantwoorde kapitaalvernietiging”, vindt Peetsold. “Nog afgezien van de extra kosten die veel sportverenigingen zouden moeten gaan maken.”

Spijker
Sportwethouder Spijker voelt vooralsnog niet voor het tijdelijk openhouden van de verouderde hallen. Wel zei ze vorige week bereid te zijn om versneld een onderzoek te laten doen naar de benodigde zaalsportruimte in Leiden. “Dan moet u mij daar als raad maar om vragen.” Uit eerder onderzoek bleek dat Leiden tot 2030 vooruit zou kunnen met de beschikbare ruimte, maar daar worden al langer vraagtekens bij gezet door zowel de Leidse sporters als een deel van de gemeenteraad.

Om de periode te overbruggen dat Leiden met een tekort aan zaalruimte kampt, stelt Topsport Leiden voor om de Vijf Meihal in beheer te geven bij een aparte stichting. Die zou dan tot en met 2025 tijdelijk de exploitatie van de afgeschreven hal op zich kunnen nemen. Peetsold: “Vergelijkbaar met zwembad de Vliet en destijds de Menkenhal. Bestuursleden en vrijwilligers zullen worden aangeleverd uit de achterbannen van Topsport Leiden en de betrokken sportverenigingen.”

3 Octoberhal
Voor de 3 Octoberhal pleit Topsport Leiden voor ‘flexibele multifunctionaliteit’ zodat clubs voor wie de nood nu het hoogst is, er tijdelijk gebruik van kunnen blijven maken. “Maar het moge duidelijk zijn dat dit niet de ontwikkeling van ‘Sportpark de Mors’ in de weg mag zitten. Dat moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.” Met het tijdelijk open houden van de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal denkt Topsport Leiden tijd te kopen om naar meer structurele oplossingen te zoeken. De organisatie denkt daarbij aan sportvoorzieningen die de hoogte ingaan en sporten in combinatie met andere voorzieningen.

Sportareaal
De organisatie van Peetsold wijst de raadsleden er nog eens fijntjes op dat de gemeenteraad op 28 september 2017 heeft besloten dat er geen sportareaal verloren mocht gaan tijdens de  ontwikkelingen waarbij oude hallen worden vervangen door nieuwbouw en ook enkele sportvelden een andere bestemming krijgen. “Nu de nieuwe accommodatie gebouwd wordt op bestaande sportmeters en er zeer waardevolle bestaande hallen gesloopt dreigen te worden, lijkt het gemeentebestuur zich niet te houden aan de in het verleden genomen besluiten.”

Leiden Politiek Sport Indoor Sportcentrum


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×