De Terwee-locatie is de voorkeursplek van het Leidse college voor een nieuw busstation. (Archieffoto: Chris de Waard).

Provincie dringt aan op uitstel besluitvorming busstation

De Provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal. In een brief aan het Leidse college van burgemeester en wethouders beschrijft provinciebestuurder Floor Vermeulen de zorgen over de mogelijke verhuizing van de bussen.

Hoewel het om een Leidse aangelegenheid gaat, is Zuid-Holland nadrukkelijk in beeld omdat het openbaar busvervoer een provinciale aangelegenheid is. Vermeulen denkt dat de nieuwe route die de R-net bussen moeten gaan rijden over het Leiden Bio Science Park niet ‘R-netwaardig’ is. In het voorkeurstracé van de gemeente zouden die gaan rijden via de Rijnsburgerweg – Wassenaarseweg – Sylviusweg en Plesmanlaan.

Er wordt gevreesd voor de veiligheid van de route, het comfort voor de reizigers en de frequentie waarmee de bussen kunnen rijden. Allemaal zaken die niet zijn onderzocht in de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken. De provincie waarschuwt Leiden dat toegezegde subsidies in het geding komen als de nieuwe route Leiden-Katwijk-Noordwijk inderdaad niet voldoet aan het eerder opgestelde Programma van Eisen.

Daarnaast wijst gedeputeerde Vermeulen er in zijn brief ook op dat hogere exploitatiekosten waarmee vervoerder Arriva te maken krijgt bij verplaatsing van het busstation niet door de provincie kunnen worden gecompenseerd. Dat zal betekenen dat Arriva moet  bezuinigen op de kwaliteit van het aanbod.

Vermeulen pleit voor uitstel van de besluitvorming. “Ons voorstel is dan ook voldoende tijd te nemen voor zorgvuldig onderzoek en een flexibeler omgang met uitgangspunten, zoals het Stedenbouwkundig plan Stationsgebied en Omgeving (STEO) en samen te zoeken naar optimale en toekomstbestendige oplossingen. De provincie denkt dat er kansrijke alternatieven zijn te bedenken in de combinatie tussen route en locatie die zonder nader onderzoek mogelijk over het hoofd worden gezien.

Vermeulen’s partijgenoot wethouder Laudy leest in de brief van de provincie geen onverwachte zaken: “We denken dat de Terwee-locatie de beste plek is voor het busstation, maar we gaan het alleen ook echt doen als dat goed en veilig kan. Dat is juist wat we de komende maanden nog allemaal gaan onderzoeken. Precies zoals de provincie vraagt.” Pas eind van het jaar wil de gemeente Leiden een definitief besluit nemen over de plek van een nieuw busstation.

Leiden Politiek Regio busstation


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×