Tientallen betrokkenen kwamen gisteravond horen hoe het college tot het besluit was gekomen dat de huidige plek de enige haalbare is voor een nieuw busstation. (Foto's: Reanne van Kleef).

Dubbel gevoel bij omwonenden na locatiebesluit busstation

Dat het nieuwe busstation dat de gemeente Leiden wil bouwen niet op het Terweepark komt, daar waren de meeste, zo niet alle, aanwezigen die gisteren naar de afrondende informatiebijeenkomst waren gekomen wel blij mee.

Chris de Waard sprak na afloop van de bijeenkomst met wethouder Laudy, omwonende Pascal Borsjé en met klankbordgroeplid Tom Laurier.

De wethouders Laudy en Strijk gaven gisteravond tekst en uitleg over het besluit om een nieuw compact busstation te realiseren op de plek waar de bussen nu ook staan. Hun gehoor bestond uit betrokken omwonenden en de leden van de klankbordgroep die de afgelopen maanden heeft meegedacht over de verschillende oplossingen voor een nieuw busstation.

Hoewel er dus blijdschap is over het schrappen van het Terweepark als plek voor een nieuw busstation, hechten veel betrokkenen er wel aan om meer informatie te krijgen over het hoe en waarom van dat besluit. Ook omdat daarmee nog een stuk of veertien mogelijke plekken voor het busstation niet verder meer onderzocht worden.

Die informatie gaan ze krijgen, zo beloofde de wethouders. Maar het kan nog wel enkele maanden duren voordat al die informatie gereed is om te presenteren.

Sleutelstad zond de informatiebijeenkomst via internet live uit.

Veel aanwezigen willen ook in de toekomst betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het stationsgebied. Harde toezeggingen kregen ze niet. “Dit participatieproces sluiten we vanavond af nu er een locatiebesluit ligt,” zeiden Laudy en Strijk in koor. De nieuwe fase die nu begint gaat jaren duren. Pas in 2023 is voorzien dat er een schop in de grond gaat op de huidige busplek en de betrokkenheid van de betrokkenen wordt te zijner tijd goed geregeld was de boodschap.

“We doen echt heel veel projecten in de stad en dat gaat bijna altijd in heel goed overleg met de betrokkenen,” voegde Strijk daar nog aan toe. Dat was uiteindelijk niet voor iedereen voldoende waarborg. Tom Laurier bijvoorbeeld, als lid van de klankbordgroep nauw betrokken, is ronduit boos dat het participatieproces nu zomaar stopt. “De manier waarop het proces is verlopen en nu geëindigd is te bizar voor woorden.” Hij mist met name onderzoeksresultaten naar alle andere opties die in beeld zijn geweest. Ook vreest hij dat alle bussen alsnog door de Walenkamptunnel, via de Bargelaan en het Terweepark naar de Rijnsburgerweg gaan rijden om de Stationsweg en de Steenstraat busvrij te maken. “Als dat gebeurt dan hebben we het probleem voor 99% weer teruggecreëerd.”

Rijnsburgerwegbewoner Pascal Borsjé is milder in zijn oordeel. Hij is blij met het besluit, maar dringt er wel op aan dat de betrokken burgers ook in het vervolg van het proces mee kunnen blijven praten.

 

 

Leiden Politiek busstation


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×