Het masterplan dat in 2010 werd gemaakt door Maxwan blijft uitgangspunt voor alle ontwikkelingen in het stationsgebied.

Compacte busterminal op Stationsplein enige optie

Snel duidelijkheid voor alle betrokkenen. Dat is de voornaamste reden voor het Leidse college om de plannen overboord te zetten voor een nieuw busstation op de locatie Terweepark achter Leiden Centraal. Maar er speelt meer. Naast weerstand bij omwonenden van het Terweepark, zijn ook de provincie zuid-Holland en de regiogemeenten niet voor een busstation op die plek. Niet vanwege de inpassing, maar omdat er mogelijk forse financiële consequenties zijn voor het openbaar vervoer. Het Leidse stadsbestuur telt daarom zijn knopen.

Er is niet alleen besloten om het busstation aan de stadszijde van Leiden Centraal te situeren, ook is duidelijk geworden dat de huidige plek de enige is waar een compact busstation kan worden gerealiseerd. Onderzoeken hebben de afgelopen maanden uitgewezen dat alternatieve plekken aan de stadszijde om verschillende redenen niet haalbaar zijn.

Allerlei ontwikkelingen in het stationsgebied liggen al een tijdje stil omdat ze afhankelijk zijn van de locatiekeuze voor het nieuwe busstation. Bijvoorbeeld het project ambtelijke huisvesting. De routes die de bussen in de toekomst gaan rijden richting binnenstad hangen ook nauw samen met de plek van het busstation. Ook daarom was snelle besluitvorming geboden. Stilgelegde projecten, ook in de binnenstad, kunnen nu weer worden opgepakt.

Wat de keuze betekent voor de bussen die de stad inrijden, is nog niet duidelijk. Het was de bedoeling om de Stationsweg en de Steenstraat busvrij te maken. De Beestenmarkt zou dan worden doorgetrokken kunnen worden tot de gevelwand van de Steenstraat. Of dat nu nog haalbaar is, wordt nog onderzocht.  Het blijft wel uitgangspunt, maar het college geeft wel een ‘winstwaarschuwing’ af: “Het college realiseert zich dat dit niet eenvoudig realiseerbaar zal zijn.”

Het nieuwe busstation wordt zo ontworpen dat het kan worden samengevoegd met het treinstation. Ook mag het een toekomstige uitbreiding van het treinstation niet belemmeren. Het gebouwde busstation krijgt aan de voorzijde een ‘plint’ met daarin bijvoorbeeld winkels en horeca, zodat er een levendig plein ontstaat.

Advertentie

Leiden Politiek Regio busstation


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×