Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren luistert naar de inspraakreactie van Martijn van der Wouden die een hengelsportwinkel in Leiden heeft. (Foto: Chris de Waard).

Partij voor de Dieren vangt bot met voorstel visverbod

Er komt in Leiden geen stadsbreed hengelverbod. Dat bleek gisteravond toen de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een voorstel van die strekking besprak van de Partij voor de Dieren. De partij wil dat er een einde komt aan het dagelijks mishandelen van dieren op Leids grondgebied, zoals duoraadslid Martine van Schaik de sportvisserij beschrijft. Ze kreeg maar weinig bijval van andere partijen.

Chris de Waard in gesprek met duoraadslid Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren over het voorgestelde stadsbrede hengelverbod.

Van Schaik had een hele serie deskundigen geraadpleegd om het standpunt kracht bij te zetten. Er waren vooraf wetenschappelijke studies aangeleverd waaruit blijkt dat vissen angst, pijn en stress ervaren als ze worden gevangen. Ook volgens de aanwezige insprekers namens de Dierenbescherming en de Stichting Vissenbescherming is dat het geval.

De hengelaars zetten jaarlijks ook enkele honderden schub- en spiegelkarpers uit in de Leidse wateren.

Tegenstanders van het instellen van een visreservaat in heel Leiden lieten ook van zich horen. De Hengelaarsbond Leiden en omgeving stuurde een uitgebreide schriftelijke reactie waarin de bond erop wijst dat vissen in Leiden een zeer populaire sport is. “De club heeft zo’n 4.500 leden die zich niet alleen bezighouden met vissen, maar ook met visstand- en viswaterbeheer”.

Chris de Waard in gesprek met Martijn van der Wouden van Hengelsport Leiden over het voorgestelde stadsbrede hengelverbod.

Eigenaar Martijn van der Wouden van de winkel Hengelsport Leiden was persoonlijk naar de raadscommissie gekomen om op te komen voor zijn belangen. Het runnen van een winkel is hengelsportartikelen wordt immers ingewikkeld in een stad waar niet gevist mag worden. Hij kon met een gerust hart naar huis. Het verbod komt er niet.

Niet alleen wethouder Dirkse van dierenwelzijn ziet niks in een stadsbreed verbod, ook bijna alle andere partijen in de Leidse gemeenteraad voelen er niet voor. GroenLinks en de SP zijn verdeeld en laten bij de raadsbehandeling weten welk standpunt er wordt ingenomen, partijen als VVD en CDA waren ronduit geïrriteerd dat een visverbod nu alweer op de agenda was gezet door de Partij voor de Dieren. Die partij deed dat enkele jaren geleden ook al en in de ogen van de meeste partijen is er sindsdien niets veranderd. Bovendien levert de Partij voor de Dieren geen boter bij de vis”, zo betoogde CDA-raadslid Roeland Storm. “Zonder geld voor handhaving is dit een voorstel voor de bühne.”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×