(Foto's: Reanne van Kleef).

Noodkreet bij Lorentzschool tegen bouwplannen

‘SOS Save Our Schoolplein’ riepen de bijna duizend leerlingen van de Lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade vanmorgen. Dat deden ze terwijl ze met elkaar de letters ‘SOS’ vormden. Ze voerden actie tegen de de bouwplannen voor 69 appartementen op hun schoolplein. De school maakt zich vooral zorgen om de veiligheid en overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. Of de actie enig effect zal hebben is nog maar de vraag want morgen stuurt de gemeente de vergunning voor het bouwplan op.

‘SOS Save Our Schoolplein’

Marie en Fay uit groep 7 waren twee van de bijna 1000 leerlingen die vandaag actie voerden op het schoolplein. “We hebben de SOS gemaakt van ‘Save Our Schoolplein’. Zo willen we laten zien dat we het niet met de bouw eens zijn.” De leerlingen maken zich ook zorgen om hun veiligheid en of ze zich wel goed kunnen concentreren tijdens toetsen. Zelf naar een andere school gaan doen ze waarschijnlijk niet omdat ze volgend jaar al in groep 8 zitten. Voor de kinderen die nog langer op de Lorentzschool zitten vinden ze het wel heel vervelend.

Reanne van Kleef sprak met leerlingen Marie Thomer en Fay Penning over SOS-actie bij Lorentzschool.

Veiligheid

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad werd het onderwerp gisteren besproken. Ook kwamen daar drie mensen namens de Lorentzschool langs om hun zorgen te uiten. Bouwwethouder Paul Laudy liet na afloop liet weten dat de zorgen om de veiligheid onnodig zijn en dat de vergunning deze week zal worden verleend. “Ik snap heel goed dat mensen zorgen hebben en misschien wel boos zijn over zo’n besluit.  Daar mogen ze ook uiting aan geven. Maar voor de vergunningverlening is dat geen argument meer. We hebben alles getoetst wat we moesten toetsen. Aan alle voorwaarden is voldaan. Er zijn zelfs extra maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er veilig gebouwd kan worden.”

Wethouder Paul Laudy legt uit dat er wel goed naar de veiligheid is gekeken. Deze week wordt de vergunning afgegeven.

Voorzitter Sjoerd Douma van medezeggenschapsraad van de Lorentzschool was één van die insprekers. Vanmorgen was hij ook aanwezig bij de actie. “Zoals het nu is gelopen vinden wij oneerlijk, onhoudbaar en onaanvaardbaar”. Hij doelt daarmee onder andere op de wijziging in de plannen van 39 naar 69 woningen en zegt dat de veiligheid onvoldoende is gewaarborgd. “Het veiligheidsplan dat er nu ligt is door het bouwbedrijf en de gemeente opgesteld. Wij hebben totaal geen vertrouwen in de deskundige beoordeling van dat plan. Het is volgens ons ook echt incompleet. Er mist een risicoanalyse, een geluidsanalyse en verkeersanalyses. Wij willen gewoon een onafhankelijk onderzoek en dat is er niet geweest.”

Volgens voorzitter Sjoerd Douma van de medezeggenschapsraad van Lorentzschool is er geen vertrouwen in het veiligheidsplan.

Dat er onderzoeken zouden ontbreken klopt volgens wethouder Laudy niet. “Het is voor veel partijen zoals omwonenden, ouders, leerkrachten en de school moeilijk om te duiden wat er nu ligt en om te beoordelen of dat wel voldoende is. Dat wordt niet heel erg scherp en dat is ook niet gek, dat is onze taak als overheid. Wij hebben vastgesteld dat alles er ligt wat nodig is om aan te tonen dat er veilig gebouwd kan worden. En meer. Zo zorgen we voor zo weinig mogelijk geluidsoverlast, mag bouwverkeer niet de hele dag over het schoolterrein rijden en is er alternatieve speelvoorziening op een nabijgelegen hockeyveld. Dat soort type maatregelen leiden ertoe dat wij zeggen: het kan op een veilige en goede manier.”

Ook zullen de meest risicovolle werkzaamheden plaatsvinden op momenten dat de school gesloten is. Er mag dan niemand op het schoolplein komen. Laudy: “Dat is één van de voorwaarden die wij aan deze vergunning stellen. Je kunt nooit zeggen dat iets 100% veilig is. Wel kun je zeggen dat je op voorhand met elkaar, de gemeente, de bouwer en de school, er alles aan hebt gedaan zodat er een maximaal veilige situatie ontstaat. Dat hebben we volgens mij nu gedaan.”

Alternatieve locatie

Naast de veiligheid maakt de school zich ook zorgen over de overlast die de bouw twee jaar lang met zich mee gaat brengen. Volgens directeur Tamme Wiegersma heeft de school meerdere malen om een tijdelijke alternatieve locatie gevraagd. Zonder succes. “De gemeente liet steeds weten dat het niet kon, er geen plek voor was en het ook niet nodig is. Wij denken dat het wel nodig is. Want ook als het veilig is, gaat het ten koste van de onderwijskwaliteit. We maken ons ook zorgen of ons dit geen leerlingen gaat kosten, Ik kan me voorstellen dat ouders hun kind niet twee jaar in het bouwlawaai willen laten zitten en een andere school zoeken. Dat begrijp ik ook nog heel goed, maar dat is wel doodzonde natuurlijk.”

Directeur Tamme Wiegersma van de Lorentzschool  hoopt op een alternatieve locatie tijdens de werkzaamheden.

Laudy gaf gisteravond aan met zijn collega van onderwijshuisvesting Paul Dirkse nog eens naar de mogelijkheden voor een alternatieve locatie te kijken. “Ik heb aangegeven dat ik dat best verder wil onderzoeken. Dat is wel lastig want het is een grote school met veel kinderen. Die kun je niet zomaar ergens anders plaatsen. Al helemaal niet in de relatief korte tijd voordat de bouw begint. Het begint dan wel met de vraag aan de school wat zij dan een acceptabele oplossing vinden en aan welke voorwaarden dat moet voldoen. Moet de hele school ergens anders heen of een aantal groepen die het dichtst op de bouw zitten? Waar moet die tijdelijke locatie liggen? Dat gesprek ga ik nog voeren.”

Naar de rechter

Voorlopig gaan de voorbereidingen voor de bouw nog door. De vergunning wordt deze week verleend en dan kan de bouwer aan de slag. Demonstreren heeft wat betreft de vergunningverlening dus geen nut meer. Laudy: “Ik snap heel goed dat er ouders en leerkrachten zijn die hun ongenoegen willen uiten. Voor de vergunningverlening heeft het geen effect. Voor een veilige en goede bouw is aan alle voorwaarden voldaan. Dat betekent dat de vergunning verleend móet worden en dus ook verleend zál worden. Natuurlijk staat de gebruikelijke gang naar de rechter nog voor iedereen open.”

Die gang naar de rechter zit er dik in, liet Douma weten. “We gaan eerst bezwaar aanmaken tegen de vergunning. Als daar niets mee wordt gedaan, gaan we naar de rechter en dan zal het toch zeker nog zo’n twee jaar duren voor ze kunnen starten. Wij willen dat we tijdelijk ergens anders worden gevestigd en dat vervolgens het oude plan van 39 woningen wordt gehandhaafd.”

Schok

De school heeft ook een maquette gemaakt van de school. Ouder Joost van Egmond kreeg de ‘eer’ om de bouwhekken te plaatsen.  “Tijdens de bouwfase komt er een groot houten schot van twee meter hoog tussen de bouwplaats en de school te staan. Als je dat neerzet zie je hoe ontzettend krap de ruimte voor die duizend kinderen wordt. Leerlingen van groep 7 kwamen net binnen toen ik de hekken in de maquette plaatste en die waren echt geschokt.”

 

Ouder Joost van Egmond overweegt om een andere school voor zijn zoon te zoeken.

Leiden Nieuws Politiek lorentzschool


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×