Renovatie en nieuwbouw in de zeeheldenbuurt. De realisatie van de Oosterhof vordert gestaag. (Foto: Chris de Waard).

Onderhoud aan 258 woningen in Zeeheldenbuurt Leiden afgerond

Na bijna twee jaar heeft Portaal de onderhoudswerkzaamheden aan 258 woningen in de Zeeheldenbuurt in Leiden afgerond. Hiermee is de eerste fase van de herstructurering van de wijk een feit. “Per blok hebben we de oplevering feestelijk gevierd met de bewoners,” laat Corinne den Ouden van de corporatie weten. “De aanpak van de woningen hield een opknapbeurt in van zowel de binnen- als de buitenkant. Dit voerden we uit zonder huurverhoging. Ook kregen bewoners de mogelijkheid om een pluspakket te nemen. daarbij troffen we een aantal energiemaatregelen tegen een geringe huurverhoging.”

Bij de renovatie van de 258 woningen werden er twaalf warmte-isolatiepakketten verzorgd, installeerden Portaal twintig CV installaties en zes zonnepanelen. Ook werd in 37 woningen een nieuwe keuken geplaatst en in 32 huizen een nieuwe badkamer. Daarnaast kregen 86 keukens en 97 badkamers een opknapbeurt. Tot slot verving de corporatie nog 92 CV ketels.

Den Ouden “Tijdens en na de werkzaamheden in de woning hebben we aan de bewoners gevraagd wat ze van de opknapbeurt vonden en hoe ze het werk hebben ervaren. Uit deze enquêtes krijgt Portaal en de aannemer Plegt Vos een gemiddeld cijfer van 8,2. Veel bewoners vonden de uitvoering van de werkzaamheden 100 % meevallen. Ook kreten als “perfect, snel, leuk team,”werden genoteerd. Maar niet iedereen was tevreden. “Ik had meer verwacht,” liet een bewoner weten en een ander klaagt dat afspraken niet altijd werden nagekomen: “Veel thuis gezeten en dan kwam er niemand opdagen”.

Lessen
Portaal trekt ook lering uit het proces. “In een dergelijk groot project gaat niet alles goed. Er zijn zaken die écht beter kunnen,” zegt den Ouden. “Zo hebben we ervaren dat de schriftelijke communicatie niet altijd goed aankwam en dat we dus vaker één op één moeten spreken met mensen. Ook bleek de promotie van de pluspakketten niet voldoende om veel mensen over de streep te trekken.”

Bewonerscommissie De Zeehelden
De bewonerscommissie had liever een verdergaande renovatie van de huizen gezien, maar daarvoor bleek eerder onvoldoende draagvlak in de buurt. Zo’n renovatie leidt namelijk tot huurverhoging. De commissie bleef ondanks de meningsverschillen wel aan tafel met Portaal en heeft de uitvoering van het groot onderhoud kritisch gevolgd en de klachten die ter ore kwamen zo goed mogelijk doorgespeeld.

Wijk in ontwikkeling
Er gaat nog veel meer gebeuren in de buurt. Veel bewoners verhuizen eind van dit jaar naar de nieuwe woningen op het Lakenplein. Het appartementencomplex aan de Oosterhof krijgt inmiddels contour. De verwachte oplevering is rond de jaarwisseling. Voor de woningen aan de Evertsenstraat, van Speijkstraat en de Zijlsingel organiseert Portaal zogenaamde wijklabs waarin de voorgenomen plannen met de buurt besproken worden. De planning van de sloop van deze woningen is in het voorjaar van 2018. De nieuwbouw moet dan – onder voorbehoud – in de zomer van 2019 opgeleverd worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×