Gemeente Leiden op hete kolen door uitblijven accountantsverklaring jaarrekening

Als er vanavond voor het einde van de inmiddels begonnen laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces geen koerier het stadhuis in Leiden aandoet met de door de gemeentelijke accountant gestempelde en ondertekende jaarrekening dan kan Leiden de stukken formeel niet vaststellen. Daarmee gaat de tijd erg dringen, gemeenten zijn verplicht de jaarstukken van het voorgaande jaar voor 15 juli vast te stellen.

Waarom de accountant zo laat is, is onduidelijk “Ik heb dit nog nooit op deze manier meegemaakt,” zei burgemeester Lenferink aan het begin van de vergadering. “Ik vind het ook buitengewoon akelig”.

Lenferink stelde de raad voor om in uiterste nood een voorwaardelijk besluit te nemen dat geformaliseerd wordt als de definitieve stukken niet afwijken van de nu bekende versie.

Onder andere de fractievoorzitters van VVD en D66 vrezen dat Leiden zich daarmee in een juridisch schemergebied begeeft, omdat de Gemeentewet geen voorwaardelijke besluiten kent. “Verloopt de besluitvorming dan wel correct,” zo vragen ze zich af.

Burgemeester Lenferink denkt dat dat niet zo’n vaart zl lopen omdat een besluit formeel sowieso pas definitief wordt nadat de handtekeningen van de voorzitter van de gemeenteraad en die van de raadsgriffier eronder zijn gezet. En dat gebeurt niet alvorens de correcte en getekende jaarrekening is overlegd.

Leiden Politiek accountant_vertraging


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×