Opnieuw een hoge opkomst bij participatiebijeenkomst nummer vier over het busstation in korte tijd. (Foto's: Chris de Waard).

Participatieproces locatiekeuze busstation blijft moeizaam

De gemeente Leiden slaagt er nog niet helemaal in om de grote groep inwoners die meedenkt over de beste locatie voor een nieuw busstation het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen en dat er daadwerkelijk iets met hun inbreng gebeurt. Wethouder Laudy snapt die afwachtende houding wel. “We hebben het in het vorige proces niet goed gedaan en het kost tijd om het vertrouwen te herwinnen.”

Chris de Waard sprak met Pascal Borsjé die alle ontwikkelingen als omwonende op de  voet volgt.

De gemeenteraad besloot al in 2012 om het busstation te verhuizen naar de Terwee-locatie achter Leiden Centraal. Vorig jaar onderzocht de gemeente Leiden op verzoek van diezelfde raad nog eens of dat nog steeds het beste idee was. Ja, luidde het antwoord waarop en een aanhoudende storm van kritiek losbarstte die uiteindelijk leidde tot een heel nieuwe procedure waarbij de stad stap voor stap wordt meegenomen in het kiezen van de beste plek voor de bussen.

Chris de Waard blikte na afloop van de bijeenkomst met wethouder Laudy terug en vooruit op het nu ingezette proces.

Dat nieuwe participatieproces is in volle gang en gisteravond werd de laatste bijeenkomst voor de vakantie gehouden in gebouw Nieuwe Energie. “Een terugkoppelavond,” zo  noemde de gemeente de bijeenkomst waar de resultaten werden gedeeld die de drie voorgaande avonden had opgeleverd. “1500 vragen en suggesties op geeltjes, mails en brieven die de gemeente heeft ontvangen,” alles is bij elkaar gebracht en ook op de speciale website busstation.leiden.nl gezet.

Na de zomer gaat het proces verder. Dan komen er onder andere ontwerpateliers. “Dan wordt het concreter en daarmee ook leuker voor alle betrokkenen,” voorspelt wethouder Laudy. Er wordt de komende zomer door zijn ambtenaren flink doorgewerkt om alle varianten die nu in kaart zijn gebracht te beoordelen. Dat is een flinke klus, want er zijn maar liefst zestien plekken in de directe omgeving van het station aangedragen als mogelijk plek voor het busstation.

“Van rijp tot groen,” beseft ook Laudy. Een ondergrondse busterminal, een busstation van meerdere etages op de huidige taxi-plek, bussen onder of boven de treinsporen of zelfs helemaal bovenop het stationsgebouw. Ze zijn allemaal opgetekend en voor elke plek wordt uitgezocht hoe realistisch een busstation op elk van die plekken is.

Ook de kleinere plekken zijn daarbij nadrukkelijk in beeld. Nu is het zo dat bussen uit alle windstreken naar het eindpunt Leiden Centraal rijden en daar voor een deel ook ‘overnachten’. Maar dat kan je ook omdraaien,” leggen de verkeerskundigen van de gemeente hun gehoor uit. De bussen rijden dan naar een ander eindpunt, verderop in de regio. Daardoor hoeft er in Leiden geen rekening gehouden te worden met geparkeerde bussen. “En dan blijkt dat als je die ruimte aftrekt van het huidige busstation, je een locatie overhoudt die net zo groot is als bijvoorbeeld het Terweepark.”

Na de zomer wil Laudy samen met alle betrokkenen locaties gaan schrappen. Net zo lang tot de twee beste over zijn gebleven. Een aan elke kant van het treinstation. Eind dit jaar moet de raad daar dan de beste van kiezen. “Want het busstation komt op de beste plek,” belooft Laudy. “En waar die is dat maakt mij niet uit.”

Leiden Maatschappij Politiek busstation


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×