De Sleutelstad studio in Leiden waar dagelijks nieuws-, sport- en muziekprogramma's worden gemaakt. Nu nog alleen voor Leiden, maar als het aan de omroep ligt binnenkort ook voor de randgemeenten. (Foto: Chris de Waard).

Politiek krijgt weer keuze voor lokale omroep

Wordt het Unity FM of wordt het Sleutelstad? Die vraag moeten niet alleen de Leidse raads- en collegeleden dit najaar beantwoorden, ook de politici in drie van de Leidse buurgemeenten staan na de zomervakantie voor de keuze aan wie ze de vergunning voor de publieke lokale media-instelling voor de komende vijf jaar gunnen. Inclusief de daarbij horende rechten en plichten.

Chris de Waard in gesprek met cultuurwethouder Robert Strijk over de komende keuze voor de lokale omroep in Leiden en de regio. Het Leidse college gaat na de zomer een omroepkeuze maken, zo onthulde Strijk.

Eind 2012 lag er in Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude het eerst sinds het ontstaan van lokale omroepen, in de jaren ’80 van de vorige eeuw, een keuze voor. Zowel Holland Centraal (uitzendend onder de naam Unity FM), als de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei) die gelieerd is aan Sleutelstad dienden een aanvraag in. Eerder was er steeds maar één gegadigde voor de publieke vergunning waaraan ook een televisiekanaal, verplichte doorgifte via de kabel en een subsidie van circa 115.000 euro per jaar is gekoppeld.

Plichten zijn er ook. Zo moet een publieke omroep een pluriform programma-aanbod hebben en een verplicht percentage van de zendtijd besteden aan informatie, cultuur en educatie. De zogenaamde ICE-norm. Om te waarborgen dat de programmering in voldoende mate gericht is op het gebied waarvoor de omroep de vergunning heeft, is het hebben van een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) verplicht. Dat moet representatief zijn samengesteld en ziet erop toe dat de belangrijkste stromingen in de lokale samenleving voldoende aan bod komen.

Vijf jaar geleden kwam het in Leiden en Zoeterwoude niet tot een keuze. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) in Hilversum wijst de zendmachtiging formeel toe en de twee genoemde gemeenten lieten de keuze dan ook aan de mediawaakhond. “Niet kiezen is ook kiezen,” waarschuwde de Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan die destijds over het mediabeleid ging de raadsleden nog. Hij kreeg gelijk.

Het CvdM volgt doorgaans het oordeel van de betrokken gemeenteraad en oordeelde op basis van de voorkeur van de gemeenteraad van Voorschoten dat de vergunning opnieuw aan Unity FM diende te worden afgegeven. In het besluit motiveerde het CvdM dat als volgt: “Er kan slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen. Het Commissariaat kent in dit geval doorslaggevend gewicht toe aan de omstandigheid dat door in ieder geval één gemeenteraad van deze gemeenten uitdrukkelijk en gemotiveerd een voorkeur is uitgesproken.”

De advisering door de gemeenteraad is in de Mediawet 2008 verplicht gesteld, omdat de gemeenteraad het beste kan beoordelen of een media-instelling representatief is voor de in die gemeente belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. “Op grond van artikel 3:50 van de Awb kan aan een dergelijk advies niet lichtvaardig worden voorbij gegaan, schreef het commissariaat destijds. “Indien het advies van de gemeenteraad zorgvuldig tot stand is gekomen, en het Commissariaat geen zwaarwichtige redenen ziet om daarvan af te wijken, is het bestendig beleid om dit advies te volgen.”

Lokale omroep Leiderdorp
In het rijtje gemeenten dat dit jaar een omroepkeuze voorgelegd krijgt, ontbreekt Leiderdorp. Daar is een eigen lokale omroep actief. In opdracht van die Stichting Radio en Televisie Leiderdorp verzorgt producent Rudeboy Media daar onder de naam Unity NL een programma dat in zijn geheel bestaat uit Nederlandstalige muziek. De vergunning daar is eind 2015 voor het laatst verlengd en loopt derhalve nog tot november 2020. In het verlengingsbesluit wees het Commissariaat er wel op dat het media-aanbod van Stichting Radio en Televisie
Leiderdorp in het bijzonder betrekking dient te hebben op en bestemd dient te zijn voor de
gemeente Leiderdorp.

Commerciële radio
Momenteel zendt Sleutelstad uit als niet-landelijke commerciële radiozender. Die commerciële radiovergunningen worden waarschijnlijk in 2022 door de landelijke overheid geveild en gaan dan naar de hoogste bieder. Dat zijn doorgaans muziekzenders. Dat is goedkoper te produceren en levert meer op aan reclame-inkomsten. Ook kan Sleutelstad niet over een televisiekanaal beschikken en is er naast beperkte reclame-inkomsten geen andere financiering. Het doen van investeringen is daardoor nu lastig.

Cultuur Economie Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Opinie Politiek Regio Sport Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×