Open Monumenten en Osger Weekend in Oegstgeest

‘Boeren, burgers en buitenlui’.  Dat is dit jaar het thema van het Open Monumenten & Osger Weekend in Oegstgeest. Het weekeinde, zaterdag 9 en zondag 10 september, wordt zoals elk jaar georganiseerd door de Stichting Osger Support, de Vereniging Oud Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest.

De officiële aftrap voor het weekeinde is al op woensdag 23 augustus. Dan wordt het eerste exemplaar van het programmaboekje overhandigd aan wethouder Roeffen. Aansluitend geeft archivaris de heer Van Noort van Erfgoed Leiden en omgeving een lezing over Boeren en boerderijen, met accent op Warmond en Oegstgeest. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in het gemeentehuis van Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 13. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Osger
In het jaar 720 overlijdt de Friese koning Radbod. De macht wordt overgenomen door de Franken. Frankische personen en gebruiken doen hun intrede. Missionaris Willibrord introduceert het christendom. Tegelijk wordt het hofstelsel ingevoerd. In dat stelsel bezit de hofheer een enorm gebied met een mix van van cultuurgrond en woeste grond. Een deel ervan bebouwt hij zelf met behulp van zijn horigen, de rest verpacht hij in de vorm van afzonderlijke boerderijen aan boeren die horen bij de grond, ofwel horig zijn aan de grond, wat betekent dat zij niet zonder toestemming de grond mogen verlaten. Ook zijn zij verplicht op bepaalde dagen de hofheer te helpen waar deze dat wil.

Op de strandwal van Oegstgeest, dat is het gebied tussen (nu) de Wijttenbachweg – Terweeweg en de Rhijngeesterstraatweg – Endegeesterstraatweg en de grond er omheen, was Osger de hofheer. Het gebied draagt daarom zijn naam. In de achtste eeuw heet het ‘Osgeresgest’ of ‘Osgeresgeist’, wat betekent: Osger z’n geest. Geest is een ander woord voor strandwal.

De naam Osger is een vorm tussen het Germaanse Ansgar en het moderne Oscar. Ansgar komt van het Germaanse Ansugairas waarin ansu ‘god’ betekent en gaiza ‘speer’. Osger betekent dus ‘speer van god’.

Programmaboekje
Het programmaboekje van het Open Monumenten & Osger Weekend is vanaf 24 augustus gratis af te halen bij het Gemeentehuis, de Oegstgeester boekhandels, de bibliotheek, K&O, diverse winkeliers en tijdens het weekeinde zelf op de deelnemende locaties. Het programma staat ook op www.osger.nl.

 

 

Cultuur Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×