Zoeterwoude gaat over op ondergrondse vuilcontainers

Zoeterwoude gaat restafval ondergronds inzamelen. Het college heeft het plaatsingsplan met de locaties van de ondergrondse containers vastgesteld. Voor de zomer werd het concept plaatsingsplan voor de ondergrondse containers gepresenteerd tijdens vier inloopbijeenkomsten. Inwoners konden vragen stellen en reageren op het plan. Naar aanleiding van de reacties is het plan op een aantal punten aangepast.

Er worden 21 nieuwe containers aangeschaft. Dertien bestaande containers worden mogelijk omgebouwd tot container met kleine en grote inworp, waarvan er vijf worden verplaatst naar een verbeterde locatie. Op zoveel mogelijk locaties wordt een container met kleine en grote inworp geplaatst.

Voordat een ondergrondse container geplaatst en in gebruik wordt genomen, worden wijkbewoners schriftelijk geïnformeerd over het moment en de wijze waarop hun wijk overgaat op ondergronds inzamelen. Dit gebeurt minimaal 14 dagen van tevoren. In de brief staat ook hoe het inzamelen van restafval via de nieuwe ondergrondse containers werkt.

Tot 8 oktober 2017 kunnen mensen schriftelijk een zienswijze indienen op het plaatsingsplan.

 

Zoeterwoude zwoude_ondergronds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×