Corporatie De Sleutels wil woningen in plaats van winkels in Leidse Beatrixstraat

Woningcorporatie De Sleutels heeft de huur opgezegd van alle (15) winkeliers in de Beatrixstraat. Het gaat volgens directeur-bestuurder Gerda van den Berg van De Sleutels vooral om kortlopende contracten. “Er is veel verloop en dus zijn er bijna geen winkels meer met een langlopende huurovereenkomst.” De Sleutels wil de winkeltjes als ze leegkomen transformeren naar benedenwoningen en verlengt de contracten daarom niet meer als ze aflopen.

Chris de Waard in gesprek met Gerda van den Berg van De Sleutels over de winkels in de Beatrixstraat.

Volgens De Sleutels moet er fors in de winkeltjes worden geïnvesteerd, terwijl ze lastig te verhuren zijn. Dat lukt alleen door ze voor een appel en een ei in de verhuur te doen en dat conflicteert met de benodigde investeringen. Bovendien is het winkelcentrum op het Kooiplein erbij gekomen, schreeuw de stad om betaalbare woningen en vervullen de winkeltjes volgens Van den Berg geen sociale rol van betekenis in de wijk: “Dat hebben we onderzocht.”

Politiek in actie voor winkeliers

De winkeliers reageren verbolgen op de voorgenomen huuropzegging en willen helemaal niet weg. Ze staan daarin niet alleen. De fracties van de SP, het CDA, D66, GL en de PvdA hebben gezamenlijk een serie van twaalf vragen aan het Leidse college gesteld over de Beatrixstraat. Daarin wijzen ook die partijen erop dat de betrokken ondernemers aangeven financieel gezond te ondernemen en geen teruggang zien in hun omzet.

De partijen verwijzen verder naar de Retailvisie Leidse regio 2025. Daarin staat weliswaar dat er geen toekomstperspectief is voor winkels in de Beatrixstraat, maar ook dat transformatie van zo’n gebied een organisch proces is dat jaren kan duren. In het actieplan van de retailvisie is bovendien opgenomen dat het bepalen van een strategie voor zo’n gebied gezamenlijk moet worden gedaan door de gemeenten, pandeigenaren en winkeliers. Daarvan is hier tot nu toe geen sprake.

Wijkvisie Prinsessenbuurt

Sinds anderhalf jaar wordt er gewerkt aan een wijkvisie waarin de toekomst van de Prinsessenbuurt wordt bepaald. De gemeenteraad moet zich nog over die visie buigen en dus grijpen bovengenoemde partijen die gelegenheid nu aan om ook de toekomst van de Beatrixstraat daarbij nadrukkelijk aan de rode te stellen. De winkels vervullen volgens de vragenstellers wel degelijk een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie voor de Prinsessenbuurt.

Tenslotte vragen de vijf partijen zich af of De Sleutels de winkelpanden zomaar kan transformeren tot woning of dat de bestemming eerst gewijzigd moet worden. In dat geval heeft de politiek er sowieso nog wat over te zeggen.

 

 

 

 

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×