Reizigersvereniging verwijt gemeente NIMBY-gedrag bij ontwerp busstation

10

Voorzitter Hans van Dam van reizigersvereniging Rover Holland Rijnland trekt in een column van leer tegen het participatieproces dat de gemeente Leiden heeft opgetuigd om tot de beste plek voor een nieuw busstation bij Leiden Centraal te komen.

“Het geeft wel een goed inzicht in hoe het belang van het openbaar vervoer door de gemeente wordt gezien,” schrijft Van Dam: “Tijdens de participatiebijeenkomst op 5 juli gaf een stedenbouwkundige van de gemeente aan hoe er vanuit zijn discipline aan het ontwerp van een busstation wordt gewerkt (zie Presentatie ontwerpen busstation). Zo’n busstation moet volgens hem efficiënt worden opgezet, en dat betekent dat er geen plaats meer is voor eindhalten en benodigde ruimte voor chauffeurswissels of bussen die vanaf de ene lijndienst in een andere worden ingezet.”

Tijdens de door Van Dam genoemde bijeenkomst werd duidelijk dat de gemeente wel gecharmeerd is van het omdraaien van de busroutes. Nu is het zo dat bussen uit alle windstreken naar het eindpunt Leiden Centraal rijden en daar voor een deel ook ‘overnachten’. Verkeerskundigen van de gemeente bekijken wat het betekent als Leiden Centraal niet meer het eindpunt is van de buslijnen. De bussen rijden dan naar een ander eindpunt, verderop in de regio. Daardoor hoeft er in Leiden geen rekening gehouden te worden met geparkeerde bussen. Dan kan de Sleutelstad af met een veel kleiner busstation.

Daarbij vergeet de gemeente volgens Van Dam wel een aantal belangrijke zaken: “Als je alles richt op bussen die direct in dezelfde lijndienst kunnen doorrijden komt de huidige stallingsruimte vrij. Maar wat doe je dan met een bus die iets te vroeg aankomt bij het station moet wachten op zijn vertrektijd? “Dat is stedenbouwkundig gezien natuurlijk een gruwel. Dat kost dure ruimte, die beter is te gebruiken voor wonen, werken en winkelen.” Ook wijst hij op de ruimte die beschikbaar moet zijn voor extra bussen bij uitval van treinen.

 

Een stedenbouwkundige oplossing is volgens de Rover-voorzitter om net als bij auto’s de busroutes in een ring om de stad aan te leggen en vanaf deze ring twee hoofdroutes in kruisvorm door de stad te maken. “Dat kan door op vier punten op deze ring overstappunten te realiseren. Regionale lijnen komen niet verder dan de overstappunten, en reizigers kunnen naar het station door over te stappen. De wachttijd van bussen kan daarmee verplaatst worden naar de overstappunten. Maar het creëren van een overstap laat wel ongeveer een derde van de reizigers op een lijn afhaken.”

De gemeente Leiden ziet het busstation in de ogen van Van Dam als een soort noodzakelijk kwaad. “Een busstation ontwerp je stedenbouwkundig dus niet door uit te gaan van de reizigers en een te faciliteren dienstregeling, maar door uit te gaan van een zo’n klein mogelijk busstation in combinatie met een nieuw lijnennet. Dat blijkt ook uit het onderzoekprogramma voor het programma van eisen voor het nieuwe busstation. De op te leveren producten gaan allemaal over een nieuw lijnennet voor de jaren 2022-2030.”

Rover verwijt de gemeente Leiden ‘typisch NIMBY-gedrag’. Dat staat voor ‘Not In My Back Yard’ (niet in mijn achtertuin) en is een verwijt dat burgers nogal eens krijgen als ze tegen gemeentelijke plannen protesteren. “Maar in dit geval is het NIMBY-gedrag van de gemeente zelf, vindt Van Dam: “De gemeente heeft een zorgplicht voor het openbaar vervoer, maar breekt het kennelijk liever af. Het participatieproces rond het busstation is niet gericht op een beter OV-knooppunt. Het past slechts in een onroerendgoedproject voor enkele torenflats met bedrijven, kantoren en woningen. Het busstation is daarin slechts een sluitpost, en moet zo klein mogelijk worden. Burgers mogen hooguit meepraten over de ruimtelijke inpassing.”

 

Delen
Venetië van het Westen - waterpendel

10 reacties

 1. Al lezend heb ik het idee dat er toch op zijn minst gekeken moet worden naar hoe dit in andere steden is geregeld. Leiden moet niet gaan doen of zij nu het wiel aan het uitvinden zijn. Dat is onzin. Ik reis geregeld met het OV, ook in andere steden. Ik krijg de indruk dat de gemeente Leiden iets op het oog heeft wat nu in Nijmegen speelt. Daar is bij het Centraal Station een busstation waar vele lijnen nuttig gebruikmaken van de ruimte. Je ziet bijvoorbeeld een buslijn die van locatie A komt via het station naar locatie B rijdt en weer terug. Het stilstaan van bussen op het busstation kan dan inderdaad beperkt worden. Maar er is echt wel de nodige ruimte vereist voor het openbaar vervoer. Bij het maken van plannen moet ook wel op toekomstige groei gerekend worden anders wordt het zodadelijk een flessehals. Ik vraag mij zeer af of iets dergelijks in Leiden haalbaar is.

 2. de vrolijke man op

  voor de stadslijnen zou dit prima kunnen, daar dit nu ook al het geval is. Echter de streeklijnen hebben net als in Nijmegen juist hun eindpunt bij het station en staan daar ook even stil voordat ze hun terugrit gaan verzorgen.

 3. #Jos Bouwma, in Haarlem wordt dezelfde discussie gevoerd. Ook daar lijkt de projectontwikkelaar de ruimte te krijgen voor nieuwbouw, terwijl het busstation moet worden ingekrompen van een plein tot één straat. Daar heeft Rover bezwaar tegen gemaakt. Dat bezwaar krijgt veel steun van verschillende partijen, dus daar gaat het plan van B&W waarschijnlijk niet door. Veel gemeentebesturen beschouwen openbaar vervoer als iets waar je alleen maar last van hebt. Het plan voor het busstation is feitelijk een onroerend goed project voor een torenflat met bedrijven, winkels en luxe woningen. Daarvoor staat het huidige busstation in de weg en dat moet dus voor dat plan verplaatst worden naar een kleinere locatie.

 4. Inderdaad dit neoliberale stadsbestuur met het motorblok VVD66 gaat liever voor campagnes die bij elkaar bijna één miljoen euro kosten om de “put vol te krijgen”. Fossiele, smerige dieselgate auto’s moeten massaal vanuit de randgemeenten de stad ingelokt worden om in de Lammer en dadelijk in de Gaar te parkeren. Want nu schijnen de koopverslaafden het provinciestadje Leiden te mijden. Dus dat er een kleinzielige “Terwee locatie” uit de hele discussie komt ligt voor de hand. De onafhankelijke buro’s die dit soort discussies leiden zijn meestal helaas aardig op de hand van de bestuurders. OV is een vies woord voor de neoliberalen in deze stad en in deze “groeiregio”, de heilige koe staat bij hen centraal. En Bouwend NL heeft dat goed begrepen en heeft de juiste kanalen aan de Breestraat gevonden.
  Deze stad zal en moet volgekwakt worden met megalomane beton kolossen. Kijk, inbreiding in deze compacte stad is prima om de 15.000 extra woningen te realiseren. Maar de vorm en uitvoering kan anders. Kantoorbouw is helemaal uit den boze bij zoveel leegstand en de aankomende recessie na deze tijdelijke “gratis geld -rente nul” hoogconjuctuur
  Een goed doordacht plan om het OV in deze stad te regelen is van cruciaal belang. Veel steden gebruiken knooppunten aan de rand van stad in combi met NS stations om forenzen regionaal te vervoeren. Vanuit deze punten wordt het centrum als een spin in het web verder bediend. Of dat in Leiden kan is te bezien, maar daar hoort dan een volwaardige discussie bij. Het centraal station, 8e van NL qua reizigeraantal, verdient een hoogwaardige oplossing en geen afdankertje die de neoliberalen in deze stad het nog net waard vinden. Want meer en hoogwaardig OV betekent ook afscheid nemen van oude fossiele economie die al lang op zijn retour is.

 5. Kees Rotteveel, verkeerskundige op

  7 vertrekperrons is niet overdreven voor bijna 100 vertrekkende bussen in het drukste uur. Haarlem is iets groter en heeft 8 busperrons. 15 jaar geleden had Leiden doorgaande streekbussen (uit Katwijk en Noordwijk naar Zuidwest en Leiderdorp) maar dat kostte niet minder ruimte. Behalve inzicht bij de politiek ontbreekt het ook aan kennis bij de ambtenarij, zo lijkt het.

 6. Boudewijn Leeuwenburgh, oud regio-directeur NZH/ZWN op

  Hoe ontwerp je een busstation? Daarvoor moet je zeker niet zijn in Leiden of Haarlem. Stedenbouwkundige adviseurs gaan daar blijkens de presentatie primair uit van te ontwikkelen bouwvolumes en zien bussen als overlast. Met sociale veiligheid en reizigers als lastige noodzaak op de laatste plaats. Reizigersvereniging Rover heeft al vele malen hun bedenkingen en bezwaren geuit en terecht.

  Kennelijk zijn Leiden en Haarlem steden die zich niet voldoende het regionale en lokale belang van een goed functionerend mobiliteitsknooppunt realiseren. Een knooppunt waar de reizigers en niet de voertuigen centraal staan. Een economisch speerpunt met aantrekkingskracht, een aangenaam verblijfsklimaat met sociale veiligheid voorop. Dat krijg je niet door veel moderne hoogbouw. Dat krijg je door mensen en door beleving. Dat vergt ook primair luisteren naar reizigers in plaats van naar projectontwikkelaars. Pas dan kan je een aantrekkelijk busstation ontwerpen.

 7. Op zich heeft B. Leeuwenburg gelijk. De OV-reizigers centraal, luisteren naar OV-reizigers in plaats van naar projectontwikkelaars? Ja, natuurlijk. Maar een VVD-wethouder, de Leidse VVD-wethouder? Eerder zullen Pasen en Pinksteren op één dag vallen of zal Wilders burgers van Marokkaanse afkomst liefdevol knuffelen.

 8. Een Leids burger op

  Er zijn best wel aardige ideeën geweest voor het ontwerp van een nieuw busstation maar die zijn financiëel vaak niet haalbaar.
  .
  Reiziger Centraal? Natuurlijk zou dat zo moeten zijn maar ik krijg toch de eerder de indruk dat de wethouder zijn plannen (megabioscoop, kantoren e.d.) toch meer centraal stelt waardoor de busreiziger eigenlijk in het nauw wordt gedreven.
  .
  Natuurlijk is het huidige bussstation niet ideaal: denk bijvoorbeeld aan het zebrapad bij de tunnel onder het spoor naar de wachtruimte voor buschauffeurs.
  .
  Maar het huidige ruime busstation aan de voorzijde is een belangrijke verbinding met de omgeving(Leimuiden,Katwijk,Zoetermeer,Alphen a/d Rijn,Noordwijk e.d.)
  Dat moet je niet proberen weg te proppen naar de achterzijde(Terweeparkje): Dat is niet in het belang van de busreiziger. Laat de wethouder zijn (megalomane) bouwplannen maar aanpassen aan de nog beschikbare vrije ruimte.

 9. Miep de Wit op

  Het is nu juist handig dat je ’s avonds vanuit de trein even bij de supermarkt boodschappen kunt doen en dan snel op de bus stappen naar huis. Als de bussen naar de achterzijde gaan, gaan de winkels daar dan ook naar toe? Ik moet er niet aan denken dat ik twee maal door het station heen en weer moet gaan lopen.

 10. Nee Miep, er komen aan de achterkant geen winkels bij, dus jouw bezwaar is terecht. Voor een passage voor voetgangers door het station is inderdaad weinig animo te vinden. Daar zou dan door de politie actief gehandhaafd moeten worden en die heeft nu al nergens tijd voor.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline