(Impressie vergroende Maliebaan: Walter van Peijpe).

GroenLinks Leiden pleit voor groene Maliebaan

Na een oproep die GroenLinks Leiden in de zomer van 2016 deed aan inwoners van Leiden om met ideeën te komen om de stad te vergroenen kwamen er zo’n vijftig suggesties binnen. Eerder bracht de partij al het ingezonden idee naar buiten om het Havenplein te vergroenen. Dat idee werd in de buurt overigens niet goed ontvangen, getuige de reacties op onze berichtgeving destijds.

Chris de Waard in gesprek met raadslid Jos Olsthoorn van GroenLinks Leiden over het vergroenen van de stad.

GroenLinks wil zich inspannen om de ingezonden ideeën te realiseren. Het inwonersidee dat de partij nu aan het Leidse college wil voorleggen, is het radicaal vergroenen van de Maliebaan. “Momenteel is deze kade, achter de Leiden University Library, niet veel meer dan een straat met lege parkeerplekken waar soms een verdwaalde auto geparkeerd staat. Een onaantrekkelijke, versteende en daarmee troosteloze openbare ruimte midden in de stad. Dat kan beter, mooier en vooral groener! De Maliebaan kan een prachtige plek worden om te ontspannen, te sporten en te studeren,” aldus Olsthoorn.

Dit keer komt de partij met een impressie van een groene Maliebaan. Dat is het lullige laantje achter de Leiden University Library. “Naast bescherming van wat groen is, is een duurzaam offensief om Leiden groener te krijgen
noodzakelijk,” verklaart raadslid Jos Olsthoorn de vernieuwde aandacht voor groen van zijn fractie.

Olsthoorn: “Een groenere stad is niet alleen mooier, maar het maakt de stad ook leefbaarder en zorgt voor meer biodiversiteit. Het is ook noodzakelijk om de stad klimaatbestendig te maken en het voorkomt hittestress bij langdurige periodes van grote warmte. Bovendien houdt groen hemelwater langer vast bij steeds zwaarder wordende buien.”

Leiden doet al enige tijd mee met ‘Operatie Steenbreek’ waarbij bewoners worden opgeroepen om hun tuin en stoep te vergroenen. Wat GroenLinks betreft moet de gemeente ook zelf het goede voorbeeld geven en overbodig versteende plaatsen vergroenen. De Maliebaan leent zich daar volgens GroenLinks prima voor. De partij vraagt het college daarom of de gemeente de Maliebaan in samenspraak met omwonenden, universiteit en belanghebbenden zo snel mogelijk te vergroenen.

Leiden Maatschappij Politiek vergroenlinks


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×