CDA Leiden eist opheldering halve ton subsidie dancefeest Kaasmarkt

10

Het CDA Leiden trekt bij het Leidse college van burgemeester en wethouders aan de bel vanwege het gesubsidieerde feest ‘Dak Af Juh’ dat op de avond van 2 oktober is gehouden op de Kaasmarkt in Leiden. De partij snapt dat de gemeente de drukte wilde spreiden op de avond voor Leidens Ontzet, maar heeft wel heel veel vragen over de manier waarop dat is gebeurd.

Het feit dat twee commerciële evenementenorganisaties zijn gevraagd om het feest te organiseren en daar bovendien 35.000 euro subsidie plus nog eens 20.000 euro garantstelling voor beschikbaar te stellen steekt de partij. “Zowel de bewoners van de wijk rondom de Kaasmarkt, als ondernemers die elders op eigen kosten en voor eigen risico tijdens Leidens Ontzet iets georganiseerd hebben, zijn ‘not amused’ met het door u genomen besluit en de door u verstrekte subsidie. Dat geldt ook voor het CDA,” zegt fractievoorzitter Joost Bleijie die in een serie van 22 schriftelijke vragen opheldering eist ban burgemeester Lenferink die verantwoordelijk is voor de hele gang van zaken rond de organisatie van het feest.

Het CDA Leiden wil van de burgemeester een feitenrelaas over de totstandkoming van het besluit om het feest op de Kaasmarkt te laten organiseren. Ook wil de partij weten of het beter spreiden van bezoekers door het feest is gelukt. Andere vragen gaan over het al dan niet betrekken van de omwonenden, het schenden van eerdere beloftes aan de buurt en het onderzoeken van andere locaties, zoals het voormalige NUON-terrein aan de Langegracht.

Ook het feit dat de gemeente een fors bedrag in het feest heeft gestoken wil het CDA niet zomaar laten passeren: “Waarom heeft u er voor gekozen om de organisatie van het evenement financieel te ondersteunen middels een subsidie en een garantstelling, terwijl ondernemers die al sinds jaar en dag investeren in de festiviteiten tijdens Leidens Ontzet en daar geen subsidie of garantstelling voor krijgen,” vraagt Bleijie die er verder op wijst dat die horeca-ondernemers zich benadeeld voelen. Als er winst is gemaakt op het feest, dan moet dat van het CDA terug naar de gemeente.

Los van het geld roept ook de snelheid waarmee vergunningen zijn afgegeven bevreemding op. “Een punt van frustratie bij ondernemers in de stad is de snelheid waarmee het evenement tot stand is gekomen. Binnen een week was één en ander rond terwijl andere ondernemers maanden bezig zijn vergunningen rond te krijgen en tot vlak voor Leidens Ontzet in onzekerheid leven of ze het vergunning überhaupt wel zullen krijgen.” Het CDA wil de toezegging dat alle ondernemers voortaan zo’n spoedbehandeling krijgen bij het verlenen van vergunningen.

Tenslotte snapt de partij niet waarom de gemeente niet in zee is gegaan met de ondernemers die al sinds jaar en dag het evenement op de Garenmarkt organiseren. “En daar ook in investeren, zegt Bleijie. “Dat zou een stuk logischer zijn geweest. Ze hadden het ook willen doen. Ook zonder subsidie.”

De vragen die het CDA heeft, gaan ook wel verder dan alleen het Kaasmarktfeest. Sowieso heeft de partij de indruk dat de verhoudingen tussen horeca en gemeente steeds verder onder druk komen te staan. “De commotie rondom de nieuwe terrasregels en het daaraan gekoppeld strenge handhavingsbeleid, het nog steeds lopende initiatief ‘Free-october’ waarbij horecaondernemers oproepen om een eind te maken aan de destructieve opstelling van de gemeente bij het organiseren van festiviteiten tijdens Leidens Ontzet en de tussentijdse herziening de horecavisie voor het Nieuwe Rijngebied versterken dit vermoeden.” Zorgelijk noemt het CDA dat. “Het is immers onder meer de horeca is die de binnenstad van Leiden bruisend en aantrekkelijk moet maken. Dat is dus een partner en geen obstakel.”

 

Delen
Proef de Zomer bij Sligro Leiden

10 reacties

 1. maarten kersten op

  Ben het zelden eens met het CDA, maar nu wel. Wát een wanbeleid ! En wéér een geval van “hakken in het zand” door de gemeente… Waarbij hebben we dat ook meer gezien? Kost de lokale belastingbetaler veel geld door alle tijdrovende en ambtenaren kostende bezwaarprocedures en verdere juridische procedures. Ook vaak door onnodige dure externe advocatenkantoren. Gezien de patstelling en voortdurende conflicten tussen gemeente en diverse partijen, zoals nu weer de Leidse horeca,, wordt het tijd voor mediation. Liefst door een gemeentelijk gesalarieerde maar onafhankelijke en al eerder door de PS voorgestelde conflictmakelaar, goedkoper dan een externe mediator…

 2. Tis als de landelijke politiek, List en Bedrog. Ouwe jongens krentenbrood dat regelen we wel even met onze vriendjes. Bestuurlijk machtsmisbruik, geld genoeg, anders de OZB weer omhoog. Of toen met Goekoop die nog even door wilde zuipen na sluitingstijd en ter plekke een vergunning (ontheffing) uitschreef… ha ha wat een lol hebben we weer gehad.

 3. Daarvoor moet u bij de eigenaren, directie of redactie van Sleutelstad zijn. Ze hebben er voor gekozen om op te gaan in de data-oogstmachine van feesboek. Er is door reageerders al vaak over geklaagd. Sleutelstad hult zich erover in stilzwijgen. Het zal wel geld opleveren, vandaar waarschijnlijk.

 4. Hier ergeren zich echt heel veel mensen aan!
  Helaas wordt er niks aan gedaan!
  Goed om mee te nemen bij de discussie….
  Wie blijft en krijgt subsidie:
  Sleutelstad of Unity

 5. CDA heeft hier een goed punt. Is triest dat andere partijen zich daar blijkbaar niet druk om maken.
  Vermoed dat de antwoorden van de burgemeester en de gemeenteraad wel nooit tot ons komen 🙁

 6. Daar ben ik het geheel mee eens maar er is hier toch een beheerder die kan met 1 druk op de knop die zooi deleten? Nou Chris haal die irritante zooi weg?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline