Daan Sloos opnieuw lijsttrekker voor Leefbaar Leiden

10

Daan Sloos, het langst zittende lid van de Leidse gemeenteraad, plakt er nog eens een periode van vier jaar achteraan. Althans, als zijn partij Leefbaar Leiden in maart volgend jaar voldoende stemmen haalt voor tenminste één zetel. Sloos is voor die verkiezingen lijsttrekker.

Chris de Waard in gesprek met Daan Sloos die nog vier jaar door wil als fractievoorzitter van Leefbaar Leiden.

“Nu Leefbaar Leiden de enige partij in de Leidse gemeenteraad is die tegen fusie met andere gemeenten is en ook tegen verregaande regionale samenwerking voel ik me verplicht mij weer een termijn beschikbaar te stellen voor de
gemeenteraad van Leiden,” meldt Sloos die volgende maand 76 wordt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalde Leefbaar Leiden twee zetels. Dat was mede te danken aan een groep PVV-jongeren op de lijst van Sloos. Na de verkiezingen liep het al snel mis. De nummer 2 van de partij, Tomas Kok, splitste zich af en ging verder als Groep Kok. Later vertrok Kok helemaal uit de raad, wegens gezondheidsklachten, en verviel de tweede zetel terug aan Leefbaar Leiden. Wil Sorel werd eerder dit jaar beëdigd als raadslid voor Leefbaar Leiden.

Daan Sloos in 2002 tijdens een bijeenkomst met Pim Fortuyn. Links Piet Peper die destijds ook raadslid was voor Leefbaar Leiden.

Sloos moet niks meer hebben van de PVV en keert terug naar het gedachtegoed van zijn voorbeeld Pim Fortuyn. “Die was ook wars van fusies,” zegt Sloos die al jaren de slogan ‘Leiden moet Leiden’ blijven hanteert. “Een ieder moet zijn eigen identiteit behouden en Daan, Leiden moet Leiden blijven! Dat waren de laatste woorden van Pim tegen mij die ik me kan herinneren,” zegt Sloos nu.

Getwijfeld heeft Sloos wel na alle perikelen die de afgelopen jaren bij zijn partij speelden. “Maar na de moeilijke afgelopen jaren ben ik er weer helemaal klaar voor. De samenwerking met mijn collega Willy Sorel in de huidige raad hebben mij ook zover gebracht. Maar ook de fijne onderlinge verstandhouding binnen de Leidse
gemeenteraad. Dat is ook ooit wel eens anders geweest.”

Sloos komt niet met een uitgebreid verkiezingsprogramma, maar wil eind november een ‘visueel verkiezingsprogramma’ presenteren. Ook is Leefbaar Leiden nog naarstig op zoek naar kandidaten met een hart voor Leiden. Sloos: ” We hebben er wel al een aantal, maar we zoeken het liefst vrouwen en mannen zonder politieke ervaring. Gewoon mensen met hart voor de stad.”

Delen
Venetië van het Westen - waterpendel

10 reacties

 1. Eric van 't Groenewout op

  Leiden kan toch ook z’n eigen identiteit behouden als het samenwerkt met buurgemeenten en in breder regionaal verband? Ik verwacht ook niet dat een evt. fusie met bijv. Oegstgeest of Warmond of Hazerswoude de Leidse identiteit aantast. Het zal eerder omgekeerd zijn. Er wonen trouwens al duizenden Leidenaren in die gemeenten. Maar, beste Daan, ik wens je veel succes toe en ik ben blij dat je hebt gebroken met het extreem-rechtse tuig.

 2. Wat heeft Sloos eigenlijk gedaan en bereikt in al die jaren als raadslid, afgezien van het incasseren van een maandelijkse aanvulling op zijn AOW en pensioentje? Als raadslid is hij een non-valeur.
  .
  Intergemeentelijke, regionale, samenwerking leidt tot afbrokkeling van het democratische gehalte van het openbaar bestuur. In de praktijk komen ze neer op meer invloed van wethouders en ambtenaren en minder invloed van gemeenteraadsleden en burgers. Daar is al vaak op gewezen, ook recent nog. In het onlangs gepubliceerde rapport (“Probleemverkenningen”) van de Staatscommisie Parlementair Stelsel wordt er expliciet op gewezen dat die intergemeentelijke samenwerkingen “terechte vragen” oproepen “over de democratische legitimiteit van deze samenwerkingsverbanden” en ertoe leiden “dat kiezers het zicht kwijt raken op waar welke taken en verantwoordelijkheden liggen.” En: “Politiek-inhoudelijke afwegingen vinden daardoor niet of onvoldoende plaats in de direct gekozen gemeentelijke volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad.” En zo is het.

  • N.O.N. Valeur op

   Heeft u de heer Sloos ooit benaderd met zaken die naar uw mening door een raadslid aangekaart moeten worden, of bent u zo’n anonieme laptoplafaard die liever anderen de maat neemt (lees: afzeikt)? Heeft u de heer Sloos ooit gevraagd wat hij allemaal heeft gedaan of heeft bereikt? Heeft u de heer Sloos ooit aangesproken op zijn functioneren als raadslid en op grond van welke criteria zijn uw oprispingen gestoeld?

 3. René Dentener op

  “Intergemeentelijke, regionale, samenwerking leidt tot afbrokkeling van het democratische gehalte van het openbaar bestuur.”
  Dat ligt er maar net aan in welke vorm je dat giet. Bij een gemeenschappelijke regeling (WGR) nemen meestal gemeenteraadsleden van de samenwerkende gemeenten zitting in het bestuur van het samenwerkingsverband. Dan zijn de belangen van de burgers van die gemeenten ook vertegenwoordigd, doordat terugkoppeling van de besproken onderwerpen plaatsvindt in de gemeenteraden. Een fusie tussen gemeenten daarentegen leidt juist tot afbrokkeling van het democratisch gehalte, doordat de identiteit van de kleinere gemeenten die opgaan in één grote gemeente volledig ondergesneeuwd raakt.(ben het dus niet eens met je, Eric)

  Al enige tijd zoemt nu al de gedachte rond om een aantal gemeenten in de Leidse regio te laten fuseren met Leiden.(bv. bij Brinkman van het CDA wil dat graag of zie het verkiezingsprogramma van D66 Leiden voor de verkiezingen van maart 2018) Daarbij worden te pas en te onpas oneigenlijke argumenten aangevoerd die onvoldoende onderbouwd zijn zoals schaalvergroting leidt tot grotere efficiency, kostenbesparingen in de ambtelijke organisatie of minder bestuurskosten etcetera. Het COELO heeft al eerder in 2014 onderzocht dat fusies tussen gemeenten helemaal geen besparingen opleveren. Minister Plasterk had immers (onterecht) aangenomen, dat fusies tussen gemeenten een miljard Euro per jaar opleverde. De enige besparing die het COELO vond was dat er minder wethouders en gemeenteraadsleden betaald hoeven te worden bij fusies tussen gemeenten. Maar dat zijn natuurlijk ‘peanuts’ op het geheel van de gemeentebegroting. Overigens ben ik het wel eens dat het in bepaalde gevallen zinvol kan zijn vanwege inhoudelijke redenen om te fuseren tussen gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten Wassenaar en Voorschoten die beide de afgelopen jaren werden gekenmerkt door een zwakke bestuurskracht. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/coelo-fusies-leveren-geen-geld-op.9435558.lynkx

 4. maarten kersten op

  Beide “kampen” hebben wel een beetje gelijk: tegenover het winnen van een grotere efficiëncy en het wegvallen van vaak verlammende concurrentie, staat bij het vormen van een samenwerkings-regio inderdaad het gevaar van nóg meer dan nu over de burger heen regeren en een intransparant bestuur. Dat laatste kun je natuurlijk weer oplossen met frequente digitale regio-referenda, maar de afstand van de regioproblematiek tot de burger is toch onhandig groot in verhouding tot het kleinere stads-referendum (zie bijv. http://www.partijsleutelstad.nl). Nee, ik denk dat de omliggende gemeenten en Leiden zodanig in elkaar grijpen, zowel qua grondgebied als qua voorzieningen als qua problematiek, dat een fusie zolangzamerhand de enige oplossing is. Denk bijvoorbeeld aan een beter gecoördineerde woningbouw, middenstandsbeleid, ouderenhuisvesting, zorg, sportbeleid enz. enz. Mits je voldoende eigenheid en zeggenschap (deelraden?) voor de nieuwe stadsdelen overlaat. In Oegstgeest, geplaagd door te hoge kosten voor zo’n kleine gemeente, is de publieke en politieke opinie inmiddels al zover. Voorschoten en Wassenaar zijn inmiddels ook al met elkaar aan het flirten. Dus nu Leiderdorp, Zoeterwoude en Warmond nog? O ja, en Daan Sloos natuurlijk…

  • René Dentener op

   “Mits je voldoende eigenheid en zeggenschap (deelraden?) voor de nieuwe stadsdelen overlaat.”(…) Neeh, alsjeblief geen deelraden! Als er iets is wat ondemocratisch, schadelijk voor participatie van burgers is en op lokale koninkrijkjes van een paar autoritaire mannetjes en vrouwtjes uitdraait dan is het wel dat. Kijk naar hoe deelraden in Rotterdam of Amsterdam hebben gewerkt de afgelopen decennia. Reden voor toenmalig minister Spies van Binnenlandse Zaken om in 2012 met een wetsvoorstel tot wijziging te komen. Volgens mij heb je de discussie rond dat onderwerp niet zo goed gevolgd Maarten Kersten. Kijk bijvoorbeeld nog maar eens hier: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/rotterdam-krijgt-veertien-stadskwartieren.8555034.lynkx
   Voorts zie ik niet hoe een fusie enigszins bijdraagt aan bijvoorbeeld ‘een beter gecoördineerde woningbouw’, misschien dat jij en je (lokale) partij Sleutelstad dat op deze plek eens kunnen uitleggen. Gemeenten ontberen immers nu reeds het instrumentarium om woningcorporaties op dat onderwerp te sturen. Uitvloeisel van de decentralisatie van de volkshuisvestingsector en privatisering van woningcorporaties onder Paars in de jaren negentig van de vorige eeuw. Dus met of zonder fusie kom je daar geen stap verder, aangezien prestatieafspraken met corporaties flinterdun zijn vanwege het gebrek aan een verbindend karakter. De enige die daar nog een beetje pressie kan uitoefenen is een minister van wonen, hoewel het gekozen middel van de verhuurdersheffing daar ook niet bepaald bevorderlijk is geweest voor vergroting van het bouwvolume in die sector.

 5. maarten kersten op

  @René. Je reageert op mijn proefballonnetjes met de uitroep : “Neeh, alsjeblief geen deelraden!” . Op zich terecht… Maar ik zeg dan ook nergens dat er deelraden moeten komen, ik heb het over “de nieuwe stadsdelen”. Deelraden vergen aparte verkiezingen en ambtenaren-apparaten. Zoals bij het systeem dat in Amsterdam inmiddels weer is afgeschaft. De gekozen deelraden vond men in het “hoofdbestuur” van de hoofdstad, oftewel B&W, te lastig. Wat daarvoor in Amsterdam in de plaats is gekomen, de van boven benoemde bestuurscommissies, is natuurlijk inderdaad een zeer ondemocratisch systeem dat gaat in de richting van wat jij formuleert ( “als er iets is wat ondemocratisch, schadelijk voor participatie van burgers is en op lokale koninkrijkjes van een paar autoritaire mannetjes en vrouwtjes uitdraaitl”). De in verschillende fusiegemeenten in ons land ingestelde dorpsraden zijn machteloos en vormen een stukje schijndemocratie. Wat dan te doen in Groot Leiden? Geen deelraden, geen dorps- en wijk-raden, maar frequente dorps-, wijk-
  en stads-referenda. Digitaal, raadplegend en indicatief, op de website van de gemeenteraad. Soms misschien ook raadgevend en dan bindend, soms correctief, naar keuze van de gemeenteraad. Ik heb in tegenstelling tot jouw bewering “de discussie rond dat onderwerp” ( = de vele discussies…) overigens wel degelijk gevolgd en ben net als jij aangesloten bij Binnenlandsbestuur.nl, maar de hele kwestie is toch wat gecompliceerder en genuanceerder dan jij het voorstelt. Niet gek, want het is ook allemaal erg, erg ingewikkeld. (Hierover en over de door je gevraagde toelichting volgt later vandaag meer.)

 6. Een Leids burger op

  “Nu Leefbaar Leiden de enige partij in de Leidse gemeenteraad is die tegen fusie met andere gemeenten is en ook tegen verregaande regionale samenwerking voel ik me verplicht mij weer een termijn beschikbaar te stellen voor degemeenteraad van Leiden,” meldt Sloos die volgende maand 76 wordt.
  .
  Ik vraag mij wel af of dit nu voor veel mensen een reden zal zijn om straks bij de gemeenteraadsverkiezingen op LL te gaan stemmen.

 7. Wander Waterdrinker op

  ik snap die man ook niet. Snappen de kiezers het dan wel? Hij is tegen regionale samenwerking, maar in het artikel hierboven straalt Sloos een en al liefde voor samenwerking uit. Kijk maar: “De samenwerking met mijn collega Willy Sorel in de huidige raad hebben mij ook zover gebracht. Maar ook de fijne onderlinge verstandhouding binnen de Leidse gemeenteraad”… Dat ze in de buurgemeenten soms nog wel beducht zijn voor die dingen, kun je je vanuit hun eigenheids-gevoelens nog enigszins voorstellen. Puur emotioneel, niet op grond van ratio, want bij een vergaande samenwerking of fusie zijn álle betrokken gemeenten beter af. Het is zeker ook beter voor Leiden zelf, dus is Sloos weer niet consequent als hij samenwerking zoekt met “kandidaten met een hart voor Leiden”. Als je een hart hebt voor Leiden, Daan, ben je voor vergaande samenwerking of fusie…

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline