Stevige kritiek van de oppositie op de begroting die het college in Oegstgeest aan de raad heeft gepresenteerd. Hier Lokaal-voorman Eelke van den Ouweelen met zijn algemene beschouwingen. (Foto's: Chris de Waard).

Tegenvallers Jeugdzorg slaan miljoenengat in begroting Oegstgeest

De oppositie in Oegstgeest is behoorlijk kritisch op begroting die het college onder leiding van de half oktober opgestapte CDA-wethouder Marien den Boer (financiën) heeft opgesteld. En dan niet eens alleen het het stuk zelf, maar vooral op wat er niet in staat.

Een overschrijding van de kosten voor Jeugdzorg komt keihard aan. Het gaat dan ook om enorme bedragen. De jeugdzorg wordt in Holland Rijnland verband aangeboden en het tekort daar is 16,5 miljoen euro. Dat wordt omgeslagen over de deelnemende gemeentes en voor Oegstgeest betekent dat een bedrag van enkele tonnen per jaar in de komende jaren, oplopend tot ruim 1,1 miljoen in latere jaren. Tegenvallers die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Voor volgend jaar heeft het college een dekkingsvoorstel gedaan door een greep te doen in de reserve die is opgebouwd voor het opvangen van tegenvallers in het sociale domein.

Chris de Waard sprak na afloop van de eerste ronde van de begrotingsbehandeling in Oegstgeest met fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest over diens problemen met de gemeentefinanciën.

Naast de jeugdzorg baart ook de langetermijnschuld van de gemeente nog steeds zorgen. Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest wijst er bijvoorbeeld op dat de 50 miljoen schuld waarover nu steeds wordt gesproken nog lang geen realiteit is. “Er wordt wel net gedaan of onze schuld 50 miljoen is, maar hij is 67 miljoen aan het einde van dit jaar. Pas in het jaar 2020 is de schuld gedaald naar die 50, maar dan moeten er geen tegenvallers zijn”. En dat die er dus wel zijn is inmiddels duidelijk.

Van den Ouweelen hoopt dat de Provincie Zuid-Holland de ingeleverde gemeentebegroting later deze maand niet zomaar accepteert. “We hebben dan wel een sluitend meerjarenbeeld, maar er komen allerlei tegenvallers op ons af die niet in deze begroting staan. Ik hoop eigenlijk dat de provincie ons gaat vragen hoe we die gaan opvangen”.

Chris de Waard in gesprek met voorman Tim van Tongeren van PrO over de ‘begroting met gaten’.

Ook Progressief Oegstgeest liet zich in harde bewoordingen uit over de begroting. “Het lijkt wel het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer”, vond fractievoorzitter Tim van Tongeren van PrO. “Ik zie een naakt mannetje lopen en de coalitie doet net of ‘ie  prachtige kleren aanheeft. dit is een begroting met gaten”.  Zijn partij lijkt vooralsnog niet in te gaan stemmen met de begroting. “Maar we wachten volgende week eerst de reactie van het college af. Dat hoort zo”.

Chris de Waard in gesprek met CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk over de begroting en de tegenvallers die deze week in volle omvang bekend zijn geworden.

Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk vond de inbreng van de oppositiepartijen nog redelijk mild. “ik heb ook veel constructieve woorden gehoord”, aldus de CDA-voorman die het opneemt voor zijn inmiddels opgestapte wethouder van financiën: “De tegenvallers bij jeugdzorg waarover we deze week zijn bijgepraat komen niet uit de lucht vallen. We wisten dat er iets aankwam, daar heeft ook de wethouder bij herhaling voor gewaarschuwd. Nu weten we ook precies hoe groot het probleem is”.

Van Blitterswijk is overigens niet van plan om voetstoots akkoord te gaan met het bedrag dat we nu zien. Dat zou betekenen dat we de rekening krijgen, die gaan betalen, maar de structurele problemen niet aanpakken”. Het CDA wil dus niet zonder meer de knip te trekken om de tekorten steeds maar weer bij te passen. “Maar het is een lastige spagaat. Het gaat om kwetsbare kinderen die de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben, maar we moeten ook gewoon zorgen dat die zorg in de toekomst betaalbaar blijft”.

 

Oegstgeest Politiek politiek071-20171106


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×