De raadscommissie Bestuur & Burger in Voorschoten boog zich gisteravond over de begroting van het dorp. (Foto's: Chris de Waard).

Voorschoten zoekt naar oplossingen voor openhouden zwembad

De raad van Voorschoten worstelt zich door de eerste ronde van de begrotingsbehandeling. Door de zwakke financiële positie van de gemeente en het daaraan verbonden preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland worden er pijnlijke keuzes voorgelegd. “Een begroting die pijn, woede en tegenwind veroorzaakt”, zei burgemeester Pauline Bouvy-Koene gisteravond aan het begin van de behandeling in de raadcommissie Burger & Bestuur.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Pauline Bouvy over de begroting van de gemeente Voorschoten.

Wethouder Daan Binnendijk is duidelijk, maar geeft ook openingen. “We zijn niet uit op sluiting van het zwembad. We moeten vier ton bezuinigingen. Als daar een alternatieve financiering voor gevonden wordt, is dat ook goed. Dat vindt de provincie ook. “En we besluiten nu om de subsidie van Zwembad Het Wedde te beëindigen per 2021. Maar dat betekent niet dat met dat besluit het denken stopt.” Ook burgemeester Pauline Bouvy zit op die lijn: “Dit is een start, geen eindpunt”.

Chris de Waard sprak na afloop van de vergadering met wethouder Binnendijk van financiën over de Voorschotense begroting.

Binnendijk hoopt dat vanuit de gemeenschap haalbare ideeën komen om het zwembad op een andere manier te organiseren, waardoor er een stuk minder subsidie naar toe hoeft. “Ik roep iedereen op daar over mee te denken.”

De hele Voorschotense raad worstelt met de gevolgen van het provinciale toezicht. Om daar onder uit te komen moet het dorp op 15 november aanstaande een solide begroting inleveren bij de provincie. Die moet sluitend zijn en ook voor de komende jaren, tot en met 2022, vertrouwen wekken voor de toekomst. Dat laatste jaar valt weliswaar buiten de scope van de komende raadsperiode, maar in dat jaar gaat een verbod in voor gemeentes om precariobelasting te heffen op ondergrondse kabels en leidingen. Het gaat om enorme bedragen die de gemeente dan niet meer binnenkrijgt.

“De provincie eist dat”, zegt Binnendijk die ook aangeeft dat niet overal meteen bedragen aan gekoppeld zijn: “U moet niet teveel aan deze begroting willen wijzigen”, kreeg de raad nog als waarschuwing mee. “Het gaat er ook om dat men bij de provincie echt vertrouwen heeft in het financiële beleid dat we de komende jaren voeren.  Woorden als mentaliteit zijn daarbij aan de orde. De provincie wil in ieder geval geen ‘hop-on hop-off’ beleid waarbij nu het toezicht opgeheven zou worden terwijl het over een jaar weer ingesteld zou moeten worden”.

De raad heeft het duidelijk moeilijk met het toezicht. “We hebben recht van budget”, vond SP-fractievoorzitter Erik Maassen: “Maar als we te veel wijzigen, grijpt de provincie in. Hoe we het doen is toch onze zaak”. Dat gevoel hebben meer partijen. Vooral omdat de raad wel degelijk het nodige wil wijzigen om de pijnlijkste bezuinigingen te verlichten. “We moeten evenwichtig kiezen”, vond Henk Overbosch van de PvdA die het besluit om het zwembad en het cultureel centrum te sluiten prematuur vindt.

Naast bezuinigingen kijkt Voorschoten ook naar het verhogen van de inkomsten. Verschillende partijen vinden dat de OZB voor niet-woningen wel wat meer kan stijgen dan de voorgestelde 8%. Ook de inkomsten die de gemeente in de toekomst gaat krijgen uit 900 nog te bouwen woningen in het dorp zijn nog niet meegerekend en dat biedt dus kansen denkt fractievoorzitter Alphons Eversteijn van ONS Voorschoten. De VVD wil dat Voorschoten nog eens goed kijkt naar de mogelijkheden die het Gemeentefonds biedt. Fractievoorzitter Sjoerd van den Dool denkt dat Voorschoten recht heeft op een hogere bijdrage. D66 zocht het ook nog in het langzamer laten dalen van de schuld. “Hoe snel moet die omlaag?”, wilde fractievoorzitter Marco van der Meij weten. “Niks moet”, stelde wethouder Binnendijk: “Maar hoe lager de schuld, hoe minder rente we betalen en dat is weer goed voor de financiële positie van het dorp”.

Over één ding zijn alle partijen het sowieso eens. Het dorp moet niet kapot bezuinigd worden. Of, zoals René Zoetemelk van het CDA het verwoordde: “Er zijn heftige maatregelen nodig, maar niet tegen elke prijs. We moeten oppassen om de structuur van Voorschoten niet te beschadigen”.

De begroting die het college nu aan de raad heeft voorgelegd voldoet aan de voorwaarden van de provincie. Volgende week gaat deze ingewikkelde discussie verder.

Politiek Voorschoten politiek071-20171106 wedde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×