In alle Leidse parken geldt komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Zo ook op de Burchtheuvel. (Foto: Chris de Waard).

Leiden maakt van alle parken vuurwerkvrije zones

Het aantal plekken waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken, wordt gestaag uitgebreid. Wat enkele jaren geleden begon met een vuurwerkverbod in enkele parken strekt zich voor de komende oud-en-nieuwviering uit tot alle parken in Leiden. Inclusief de Oostvlietpolder waar het verbod vorig jaar al werd ingevoerd.

Chris de Waard sprak met wethouder Laudy over de uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones.

Naast de uitbreiding van het vuurwerkverbod van 16 geselecteerde parken naar alle parken in de Sleutelstad heeft Leiden dit jaar voor het eerst ook een vuurwerkvrije straat. Bewoners van de Schokkerwerf in de Merenwijk hebben met elkaar afgesproken geen knalvuurwerk of vuurpijlen af te steken. Een officieel verbod geldt er niet.

In alle parken die op de website van de gemeente Leiden worden genoemd geldt voortaan een verbod om vuurwerk af te steken. De politie zal het verbod zoveel mogelijk handhaven.

 

 

 

Reanne van Kleef in gesprek met Hans Schuurman die met zijn buren heeft afgesproken hun straat uit te roepen tot eerste vuurwerkvrije straat van Leiden.

In Den Haag loopt komende jaarwisseling een proef met vuurwerkvrije straten. Bewoners moeten het verbod zelf handhaven, de gemeente faciliteert de bewoners door borden te plaatsen waarop de vuurwerkvrije zone wordt aangegeven. Leiden wil kijken hoe die proef verloopt alvorens zelf meer werk te maken van vuurwerkvrije straten. Dat heeft het college geantwoord op vragen die de Partij voor de Dieren had gesteld over de vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Ook op sociale media houdt de politie in de gaten of er wordt gehandeld in illegaal vuurwerk. wie betrapt wordt kan een bezoekje van de agenten verwachten. Ook worden zulke accounts uitgeschakeld.

De opsporing van illegaal knalvuurwerk wordt wel actief ter hand genomen. Ook daarom had de PvdD gevraagd. “De politie spoort op lokaal en nationaal niveau actief illegaal vuurwerk op. Dat gaat van kluisjescontroles op middelbare scholen tot de inzet van speurhonden bij postdistributiecentra en de inzet van digitale teams om verkopers van illegaal vuurwerk op te sporen. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het zwaarste kaliber vuurwerk dat de grootste risico’s met zich mee brengt,” aldus het college.

Dinsdag hield de politie in Leiden nog een onaangekondigde lockercontrole op zeven middelbare scholen. daarbij werd overigens geen vuurwerk aangetroffen.

Leiden Maatschappij Politiek Vuurwerkverbod


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×