Al in 2012 begon Leiden met het handhaven van het vuurwerkverbod op plekken waar vuurwerk afsteken voor overlast zorgt. Sindsdien wordt het beleid vrijwel jaarlijks aangescherpt. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente werkt aan vuurwerkverbod Leidse binnenstad

Over enkele jaren zou Leiden best eens helemaal vuurwerkvrij kunnen zijn tijdens de jaarwisseling. Wellicht zelfs volgend jaar al, maar dat hangt met name af van de rijksoverheid. Minister Grapperhaus werkt aan het creëren van een specifieke bevoegdheid voor gemeenten zodat die er zelf voor kunnen kiezen om een vuurwerkverbod in te stellen. Bij zo’n verbod gaat het om lokaal maatwerk. Grapperhaus streeft ernaar dat de nieuwe regeling op tijd klaar is voor de jaarwisseling 2019/2020.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het instellen van een stadsbreed vuurwerkverbod in Leiden.

Leidse binnenstad vuurwerkvrij
Ook nu zou Leiden al een totaal vuurwerkverbod in kunnen stellen, maar daaraan zitten zoveel haken en ogen dat burgemeester Lenferink daar nu nog niet aan wil. “Het kan alleen op basis van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het gaat de afgelopen jaren op dat vlak best goed in Leiden”. De burgemeester wil daarom voor zo’n totaalverbod de landelijke regelgeving afwachten. Ondertussen wordt wel gewerkt aan een forse uitbreiding van de vuurwerkvrije zones in Leiden. Daarbij denkt Lenferink er in eerste instantie aan om de hele binnenstad vuurwerkvrij te maken.

Regionaal afstemmen afsteekverbod
Bij een totaalverbod op vuurwerk in Leiden moet de gemeente nog een paar zaken in de gaten houden. Regionale afstemming is een eerste vereiste, want de buurgemeenten zitten bij een Leids verbod mogelijk niet te wachten op Leidenaren die hun vuurwerk over de gemeentegrens komen afsteken. Ook zijn er plekken in Leiden, Lenferink noemt specifiek de Warmonderweg als voorbeeld, waar wel een hele vreemde situatie zou ontstaan. Immers, daar hoort de ene kant van de straat bij Leiden, terwijl de andere zijde op grondgebied ligt van Oegstgeest.

Ook verkoopverbod vuurwerk
Ook de verkoop van vuurwerk is nog een issue. “Als je consequent wilt zijn, moet je aan een afsteekverbod ook een verkoopverbod koppelen, maar dan ontstaat er schade voor de ondernemers die vuurwerk verkopen. “Dan zal je dus iets moeten doen op het gebied van compensatie,” aldus Lenferink.

Brede steun voor vuurwerkverbod
Voordat vuurwerkliefhebbers de burgemeester met pek en veren de stad uit jagen nog het volgende. De vuurwerkvrije toekomst die Leiden tegemoet gaat, komt niet uit zijn koker. Al jaren scherpt de Leidse gemeenteraad het vuurwerkbeleid aan en worden gebieden aangewezen waar knal- en siervuurwerk taboe zijn. Afgelopen zomer nam de raad een veel verdergaande stap. Een ruime meerderheid riep het college toen op om particulier vuurwerk te verbieden. Alleen een centrale vuurwerkshow rond de Lammermarkt zou de vuurwerktraditie dan nog in ere houden.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Vuurwerkverbod


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×