Op het Pieterskerkhof vond afgelopen zomer de openluchttentoonstelling '100 jaar na De Stijl' plaats van Museum De Lakenhal. (Foto: Hielco Kuipers).

Stijljaar levert Leiden economische spin-off op van zes miljoen euro

Deelname aan het landelijke themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design heeft Leiden een bezoekersaantal van ruim 125.000 en een economische spin-off van zes miljoen euro opgeleverd. Dat meldt Leiden Marketing dat van een buitengewoon succes spreekt.

Dit jaar vierde Leiden in een nationaal samenwerkingsverband volop dat honderd jaar geleden kunstbeweging De Stijl door Theo van Doesburg in Leiden is opgericht. De stad van ontdekkingen was deze zomer één groot openluchtmuseum geïnspireerd op De Stijl met als hoogtepunt de Openluchttentoonstelling van Museum De Lakenhal.

De resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek dat het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) liet uitvoeren door NBTC-NIPO Research. Daaruit blijkt dat het Mondriaan tot Dutch Design themajaar in totaal 600.000 bezoekers trok, goed voor zo’n 110 miljoen euro aan bestedingen.

Ruim helft bezoekt Leiden om Stijl programmering
De Leidse programmering deed het bijzonder goed. Met totaal ruim 125.000 bezoekers waarvan 90% nationaal en 10% internationaal trok Leiden een groot aandeel van het totale bezoek naar zich toe. Voor de meerderheid van de bezoekers (ruim 50%) was de programmering van Openlucht Museum De Lakenhal en Beelden in Leiden de aanleiding om de stad te bezoeken.

Themajaar levert stad zes miljoen euro op
Het succes van het Mondriaan tot Dutch Design jaar levert ook nog wat op. Het onderzoek laat zien dat de nationale bezoekers garant staan voor zo’n 4,5 miljoen aan economische spin-off. Hiervan is 2,5 miljoen euro toe te schrijven aan de verblijfstoerist en 2 miljoen aan de dagtoerist. De internationale bezoeker van dit themajaar genereerde voor Leiden zo’n 1,5 miljoen euro.

Samenwerking loont
Museum De Lakenhal en Leiden Marketing namen gezamenlijk het initiatief om zich aan te sluiten bij dit internationale themajaar, een samenwerking met het NBTC en 32 partners door het hele land. Martijn Bulthuis, Directeur van Leiden Marketing: “Samen met vele Leidse partners waaronder de Gemeente en Cultuurfonds Leiden is het themajaar zowel inhoudelijk als financieel tot een succes gemaakt. Wij zijn enorm trots op dit resultaat. Daarnaast geeft dit veel vertrouwen om vol energie aan de slag te gaan voor het Rembrandt & De Gouden Eeuw jaar in 2019 en het Mayflower400 jaar in 2020.”

Hoofd Publiekszaken Minke Schat van Museum De Lakenhal constateert ook dat investeren loont: “Met deze samenwerking hebben we de link van De Stijl, Theo van Doesburg en Leiden (inter)nationaal meer bekendheid kunnen geven, blijvend voor toekomst. Zo is in het vernieuwde museum vanaf 2019 een vaste presentatie rond de vroege periode van Stijl en Van Doesburg te bewonderen.”

In totaal gaven stad en partners circa 250.000 euro uit aan de marketingcommunicatie, citydressing en programmering van het Mondriaan tot Dutch Designjaar in Leiden. Dat is exclusief de kosten van de tentoonstellingen.

Cultuur Economie Leiden stijl


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×