Directeur Christoffel Klap van Ons Doel vertelde vanmorgen bij de starthandeling over de toekomstige woonlocatie waar statushouders en reguliere woningzoekenden gaan wonen. (Foto's: Chris de Waard).

Eerste woningen Nico van der Horstpark geplaatst

Vandaag worden de eerste twaalf woningen geplaatst op de nieuwe woonlocatie langs de Voorschoterweg. Op het braakliggende terrein van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de afgelopen maanden alle benodigde kabel en leidingen aangelegd voor bijvoorbeeld water, elektriciteit en riolering. Ook is de ondergrond waarop de tijdelijke woningen worden geplaatst verhard.

Chris de Waard sprak vanmorgen achtereenvolgens met fotograaf Hielco Kuipers die ooit bij Nico van der Horst het vak leerde, met zoon Ronald van der Horst en met kleinzoon André Kapaan en met directeur Klap van Ons Doel.

De woningen komen in een carrévorm te staan in twee bouwlagen. Op de hoeken komt er nog een derde verdieping bij en centraal op het middenterrein komt een multifunctionele ruimte waar de toekomstige bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Om dat aan te jagen wordt dat in ieder geval in de beginperiode geïnitieerd door het Leidse collectief Peen & Ui.

Het terrein heeft de naam Nico van der Horstpark gekregen. Vernoemd naar de bekende Leidse fotograaf die in 1995 overleed. Een aantal kleinkinderen dienden enige tijd geleden bij de straatnamencommissie van de gemeente Leiden een verzoek in om een straat naar opa te vernoemen. Dat is nu dus gehonoreerd.

 

Op het terrein komen in totaal honderd tijdelijke woningen van hetzelfde type als die eerder dit jaar werden geplaatst aan het einde van de Wassenaarseweg. De helft van het aantal woningen is bestemd voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, de andere helft wordt via Woningnet Holland Rijnland verdeeld onder reguliere woningzoekenden. Eind april moeten de laatste woningen betrokken kunnen worden.

De tijdelijke woningen blijven in principe tien jaar staan en worden in opdracht van de gemeente Leiden gerealiseerd door de woningcorporaties Ons Doel en De Sleutels die elk vijftig woningen gaan verhuren. Ook de Stichting Vluchtelingenwerk is nauw bij de nieuwe woonlocatie betrokken. Er worden twee types geplaatst. Driekamerwoningen en studio’s van 23 m2.

Leiden Maatschappij Politiek nicovanderhorstpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×