D66 Oegstgeest gaat voor groene groei en goed bestuur

Het duurzaam op orde brengen van de schuldpositie van de gemeente in combinatie met het op peil houden van de voorzieningen in het dorp, groene groei en meer contact met het lokale onderwijsveld zijn enkele belangrijke speerpunten die D66 Oegstgeest heeft benoemd voor de komende vier jaar.

Ook een daadkrachtig regiobestuur moet er de komende periode echt komen. En de partij wil meer contact met het onderwijs. “Hoeveel schooldirecteuren in Oegstgeest hebben nog nooit met de onderwijswethouder gesproken? Best wel wat kan ik je zeggen,” weet lijsttrekker Elfred Bus.

Chris de Waard is gesprek met lijsttrekker Elfred Bus van D66 Oegstgeest over verkiezingsthema’s van de partij.

Zoals bekend is D66 niet tegen een fusie van de gemeenten in de Leidse regio. “Dat is een hele serieuze optie, maar,”zo zei lijsttrekker Elfred Bus dit weekeinde tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij bij A.S.C. Oegstgeest, “Het is geen doel op zich. Het gaat om Oegstgeest en waar we naar toe willen. Wij denken dat een fusie daar aan kan bijdragen.”

Collegedeelname
D66 gaat na de verkiezingen voor collegedeelname. “Dat kunnen we ook heel goed, we staan in het midden. Iedereen wil graag met ons samenwerken,” denkt Bus: “We hebben die verbinding met de andere partijen dus we gaan gewoon zorgen dat we in het komende college zitten.” Een kandidaat voor het wethouderschap is er nog niet. Die procedure loopt.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×