Baron Schimmelpennick de Oye werd in Kasteel Duivenvoorde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor 'vader' Kasteel Duivenvoorde

Alexander Willem baron Schimmelpenninck van der Oye is donderdagavond in Voorschoten koninklijk onderscheiden door burgemeester Pauline Bouvy-Koene. Op Kasteel Duivenvoorde werd het voormalig bestuurslid van Stichting Duivenvoorde benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. “Hij is onderscheiden omdat hij zich de afgelopen jaren vele uren vrijwillig heeft ingezet voor onder andere Kasteel Duivenvoorde”, aldus burgemeester Bouvy-Koene.

Ijsbrand Terpstra sprak met burgemeester Bouvy en met baron Schimmelpenninck van der Oye. (Video: Hans Stauttener).

Schimmelpenninck van der Oye was van 1984 tot 2010 bestuurslid van Stichting Duivenvoorde, die het familielandgoed Kasteel Duivenvoorde sinds 1960 beheert. Als voorzitter van de stichting maakte hij zich hard voor een mooie toekomst van het landgoed. “Hij heeft de publieke toegankelijkheid gewaarborgd, dat uitgebreid en de tuinen mede vormgegeven”, aldus de burgemeester. “Dus hij is een drijvende kracht geweest om dit voor het nageslacht te bewaren.”


Burgemeester Bouvy-Koene legt aan IJsbrand Terpstra uit waarom de onderscheiding is uitgereikt.

Herstelplan
Schimmelpenninck van der Oye heeft als bestuurslid een belangrijke bijdrage geleverd aan de visie op landgoed, wat hij tot op de dag vandaag voortzet door zijn betrokkenheid bij het beoordelen van plannen voor het landgoed. “Wij hebben in Nederland veel cultuurhistorie. Het is volgens mij voor iedereen die daar toevalligerwijs bij betrokken raakt, zoals ik als familielid, de taak om dat voor iedereen toegankelijk te maken”, aldus de baron.

Daarnaast was hij ruim tien jaar geleden de initiatiefnemer van het herstelplan voor het park, op basis waarvan het park tussen 2007 en 2015 in negentiende-eeuwse stijl werd gerenoveerd. “Ik ben trots, samen met iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd”, aldus Schimmelpenninck.


Baron Schimmelpenninck over zijn onderscheiding in gesprek met IJsbrand Terpstra.

Hulpbehoevenden
Zijn inzet voor Duivenvoorde is niet de enige reden dat de baron nu koninklijk is onderscheiden. Zo is hij al ruim 35 jaar lid van de Johanniter Orde, die steun biedt aan zieken en andere hulpbehoevenden. Daarnaast zet Schimmelpenninck van der Oye zich sinds 2013 in voor de Vrijzinnigen NPB Wassenaar, waarvoor hij elk kwartaal een nieuwe schilderijententoonstelling in de kerk verzorgd. Ook maakt hij daar deel uit van de Raad van Advies, waarmee hij een verantwoordelijke en onmisbare taak vervult in de vereniging.

Totale verrassing
Familie en vrienden wisten de onderscheiding tot op het laatste moment geheim te houden. “Dat is het leukste van zo’n onderscheiding. Zijn dochter is uit Amerika overgekomen, daar wist hij niets van, en zijn vrouw heeft driekwart jaar met een geheim rondgelopen”, zei burgemeester Bouvy-Koene met een lach. Schimmelpenninck was met stomheid geslagen toen zijn naam genoemd werd. “Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn gedecoreerd in Nederland, dan denk je: dat is terecht”, zei hij. “Maar als je dat dan zelf krijgt denk je: ik? Moet dat nou?”

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×