Het bestuur van COC Leiden begon de alv afgelopen avond met een verklaring, waaruit bleek dat de ruzie met de roze horeca is bijgelegd. Een aangekondige motie van wantrouwen werd niet ingediend. (Foto: Chris de Waard).

Geschil binnen Leidse homowereld beslecht

De ruzie tussen homobelangenvereniging COC Leiden en de roze horeca-ondernemers in Leiden is bijgelegd. Eind vorig jaar ontstond onenigheid rond de viering van vijftig jaar homobeweging in Leiden. Dat escaleerde enorm en leidde onder meer tot de tijdelijke schorsing en een pandverbod van een oud-bestuurslid door COC Leiden.

Toen deze persoon kennelijk abusievelijk wel een uitnodiging ontving voor de nieuwjaarsreceptie van het COC Leiden en daaraan gevolg gaf, werd ze door de politie uit het pand van de vereniging aan de Langegracht gezet. Andersom werd op de avond dat COC Leiden in de Burgerzaal  van het Stadhuis de festiviteiten voor vijftig jaar homobeweging in Leiden aftrapte, een COC-bestuurslid na afloop geweigerd in een van de Leidse homokroegen.

Afgelopen avond werd de algemene ledenvergadering van COC Leiden gehouden. Voor die vergadering was vanuit de Leidse homohoreca een motie van wantrouwen tegen het COC-bestuur aangekondigd.

Van aftreden is het uiteindelijk niet gekomen. Dinsdagavond zijn alle partijen gezamelijk om tafel gegaan in een ultieme poging om de roze ruzie te beslechten. Vooralsnog lijkt dat te zijn gelukt. De motie is niet ingediend, in plaats daarvan werd een gezamenlijke verklaring afgelegd, waarin de betrokkken partijen over en weer aangaven fouten te hebben gemaakt en weer naar de toekomst te willen kijken.

De daad wordt ook bij het woord gevoegd. De homohoreca en het COC Leiden gaan zich de komende tijd buigen over het gezamenlijk organiseren van een groot feest in het kader van de viering van de vijftig jaar geleden opgerichte homobeweging in Leiden.

Leiden Maatschappij rozeruzie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×