Op 8 februari werd in het Leidse stadhuis gevierd dat de homobeweging in Leiden een halve eeuw bestond. een paar maanden later stapt het bestuur van LHBTI-belangenbehartiger COC Leiden op na een dooretterende ruzie binnen de Leidse homowereld. (Foto: Chris de Waard).

Voltallig bestuur COC Leiden treedt alsnog af na roze ruzie

De ruzie tussen het bestuur van COC Leiden en enkele ‘roze ondernemers’ in Leiden leidt enkele maanden nadat het geschil leek uitgepraat alsnog tot het aftreden van het voltallige COC-bestuur. Het stelselmatig niet nakomen van in februari gemaakte afspraken door de roze ondernemers en oud-voorzitter Van Schravendijk van het COC in Leiden zijn daar volgens secretaris Ivo van Spronsen debet aan. Dat staat te lezen in een brief van zijn hand aan de leden van de vereniging waarin hij zijn aftreden aankondigt.

Naast Van Spronsen stappen ook alle andere bestuursleden begin volgende maand op. “Maar mijn insteek is wel iets anders”, zegt voorzitter Jan-Thijs Leeuwrik Nieborg: “We laten het COC Leiden beter achter dan het was. Nu is het aan nieuwe mensen.”

“De ALV van februari leverde een matig bevredigende oplossing voor het dispuut tussen de roze ondernemers (RO) en Julie van Schravendijk aan ene kant en het bestuur van COC Leiden aan de andere. Dit was te billijken zolang alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Helaas heb ik moeten constateren dat dit niet het geval is. De lasterpraat aan het adres van het bestuur en mijn persoon gaat gewoon door”, aldus Van Spronsen.

Op 6 juni stappen alle bestuursleden op tijdens de algemene ledenvergadering. Kandidaten voor een nieuw bestuur zijn er vooralsnog niet. “Hierdoor ontbreekt de continuïteit die nodig is voor het goed uitvoeren van gemeentelijk LHBTI-beleid en het aansturen van een veelzijdige en soms weerbarstige vereniging”, concludeert Van Spronsen in zijn brief aan de leden.

Namens de roze ondernemers zegt Rogier van der Linden desgevraagd dat wat hem betreft de ruzie nog steeds is bijgelegd. “Ik hoor ook geen geluiden over het niet nakomen van afspraken. Het enige probleem dat er nog is, is de ruzie tussen COC Leiden en de Leiden University Pride (LUP). Die organisatie van roze studenten binnen de Universiteit Leiden heeft volgens het COC-bestuur geen behoefte aan het tekenen van de vrede.

Van der Linden: “We hadden afgesproken om in het kader van 50 jaar homobeweging in Leiden met alle partijen een groot feest te organiseren in de komende zomer. Maar alle partijen is wel inclusief COC en LUP. Als een van die partijen niet meedoet, gaan wij ook niks organiseren, want dat kiezen we als het ware partij en dat willen we niet. Laat COC en LUP eerst hun onderlinge geschil maar oplossen.”

Advertentie

Leiden Maatschappij rozeruzie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×