Stevenshofdebat: Wijk blijft woedend om verbroken beloften Rijnlandroute

Vrijdagavond herleefden oude tijden in het Huis van de Buurt in de Stevenshof. Het laatste grote wijkdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen stond voor een groot deel in het teken van de Rijnlandroute en de gevolgen die de aanleg van die nieuwe provinciale weg door de polder heeft voor de wijk en haar bewoners. De gemoederen liepen regelmatig hoog op. Het debat liep ook fors uit. Pas om 23.30 uur konden de stoeltjes weer opgestapeld worden.

Wijkdebat Stevenshof (voor de pauze).

Zeker nu alle inpassingsmaatregelen niet doorgaan en er ook bij de start van de werkzaamheden meteen al de nodige beloftes zijn geschonden. Zo waren aan de omwonenden geluidsschermen beloofd. Die zouden worden geplaatst voordat de bomen werden gekapt die moeten wijken voor de weg. Dat is niet gebeurd en het kan nog wel maanden duren voor ze er staan.

Met het debacle van verbroken beloftes nog vers in het geheugen waren de meeste deelnemende politici terughoudend met het doen van toezeggingen. Roeland Storm van het CDA Leiden en ook Paul Dirkse van D66 waarschuwde de bewoners om zich niet rijk te rekenen door de opmerkingen van enkele collega-politici. “Over veel zaken gaan we als gemeente niet, dan moet je ook niet net doen alsof dat wel zo is,” benadrukte Dirkse aan het einde van de avond nog maar eens.

Wijkdebat Stevenshof (na de pauze).

Ook CDA-raadslid Storm snapt de boze reacties van de wijkbewoners. “Ook wij hebben als CDA in het verleden fouten gemaakt. Je kunt geen weg aanleggen en dan beloven dat je hem niet gaat horen, zien en ruiken.” Waarom de PvdA niet wordt genoemd op het bord met verbroken beloften is hem trouwens een raadsel: “Ik heb nooit drie miljoen beloofd. dat was een plan van het college waar de PvdA wel en het CDA niet in zit. Ik heb zelfs nog een voorstel ingediend om die drie miljoen te behouden toen de inpassingsmaatregelen niet mogelijk bleken.”

Steun woontoren naast dierenasiel brokkelt af
Ook de mogelijke bouw van een woontoren naast het dierenasiel stond prominent op de agenda. De discussie ging uiteindelijk meer over nieuwbouw in het algemeen dan over de ‘Toekan-toren’ zoals de toren door de tegenstanders consequent wordt genoemd. Zeer tegen de zin van het naastgelegen Van der Valk hotel-restaurant dat niks met die ontwikkeling te maken heeft.

Dat de toren zelf niet meer uitgebreid besproken werd, kwam vooral door de draai van D66 en de SP, zo legde Fred Sengers uit. Hij is een van de actievoerders tegen de bouw van de toren en op het uitgedeeld pamflet stond D66 Leiden als enige partij als voorstander van de bouw van een zeventig meter hoge toren langs de A44. De SP neigde volgens Sengers naar een voorstem, maar allebei de partijen maakten duidelijk niks te zien in een flat op die plek. Alleen de VVD is nu nog niet tegen. “Maar ook niet voor,” legt fractievoorzitter Frederik Zevenbergen uit. “Ik heb nog geen plan gezien en ik vind het heel moeilijk om voor of tegen een plan te zijn dat ik niet ken.”

Enorme woningbouwopgave leidt tot discussie
Moet Leiden inderdaad de komende jaren tienduizend extra woningen bijbouwen of is dat een politieke afspraak met de regio en de provincie Zuid-Holland die je ook best kunt heronderhandelen. Dat laatste is het geval vindt het CDA in Leiden en ook de Partij voor de Dieren vindt vooralsnog dat vijfduizend wel voldoende is. “De stad hoeft niet op slot,” zegt lijsttrekker Martine van Schaik van de PvdD. “Maar je kunt nu eenmaal niet oneindig blijven groeien in een eindige stad.”

De andere partijen wijzen er vooral op dat Leiden onbetaalbaar wordt als er niet flink wordt bijgebouwd. Schaarste leidt nu eenmaal tot stijgende prijzen. De balans vinden tussen betaalbaar en leefbaar zal de komende jaren een belangrijke opgave worden voor de Leidse politici.

Baas van Leiden
Ook de ChristenUnie Leiden voert campagne tegen ongebreidelde bouw in de stad. “Projectontwikkelaars lijken wel de baas te zijn in Leiden,” zegt lijsttrekker Pieter Krol die daarom wil dat er meer regels komen voor bouwers. “We moeten bouwplannen toetsen aan op te stellen gebiedsvisies.” De partij is dus niet tegen het bouwen van extra woningen. “Maar wel met oog voor het algemeen belang, rekening houdend met de schaal van de buurt. Dat gebeurt nu veel te weinig. Projectontwikkelaars zijn niet de baas, dat zijn de bewoners zelf,” zegt Krol. Zijn partij lanceerde daarom onlangs als duidelijk signaal de website www.baasvanleiden.nl. 

Advertentie

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 RijnlandRoute woontoren_a44


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×