Het pandje aan het Pieterskerkhof. (Foto: Chris de Waard).

Bachkoor Holland boos om FD-artikel over vastgoeddeal voorzitter

Het bestuur van de stichting  Bachkoor Holland is boos over een artikel over het Bachkoor Holland en haar voorzitter Oudkerk dat vanmorgen in het Financiële Dagblad verscheen. Het artikel klopt niet, zo meldt het bestuur in een verklaring.

“De door Stichting Bachkoor Holland aan het FD verstrekte informatie inzake de persoonlijke financiële risico’s die de voorzitter van het Bachkoor – de heer Oudkerk – heeft genomen ter instandhouding van de stichting, is door de betreffende journalist geframed in een verhaal dat suggereert dat Oudkerk uit was op zijn eigenbelang. De naam van Oudkerk wordt hierdoor beschadigd op grond van suggestieve informatie. Het bestuur van Stichting Bachkoor Holland wil hierbij het koor en zijn voorzitter van alle blaam zuiveren.”

Volgens Bachkoor Holland heeft voorzitter Oudkerk in 1987 en in 2012 in financieel uitzichtloze situaties juist het financieel risico van het pand persoonlijk op zich genomen. In 1987 nam hij als enige bestuurder het risico van een faillissement op zich en in 2012 was het pand vanwege gemeentelijke ruimtelijke ordenings-restricties in feite onverkoopbaar geworden en heeft Oudkerk het pand inclusief hypotheekschuld overgenomen. Hij heeft het pand in 2016 aan de stichting aangeboden voor de aankooprijs, maar het bestuur wenste de risico’s niet te dragen en
sloeg het aanbod af.

“De verkoop later dat jaar is niet door Oudkerk gezocht, maar werd hem door een hem tot dan toe onbekende partij in het kader van een groot project voor een nieuw Leids museum verzocht, en redde hem uit een zeer penibele situatie. De zaak van het pand was tot die tijd een financieel gezien een negatieve geschiedenis, waarin van geldelijk gewin geen sprake was”, aldus de verklaring van Oudkerk’s mede-bestuursleden. “De naam van de heer Oudkerk wordt in het krantenartikel beschadigd op grond van suggestieve informatie. Feit is dat hij omwille van de
continuïteit van de Bach-uitvoeringen bereid was financiële risico’s te dragen die geen andere bestuurder
op zich wilde nemen.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×