Appartementencomplex De Ananas zoals het moet verrijzen langs de Lammenschansweg schuin tegenover het gebouw van mboRijnland. (Afbeeldingen: Van Egmond Totaal Architectuur).

Extra verkeer nieuwbouwcomplex De Ananas via Lammenschansweg

Verkeer van en naar het nieuwe appartementencomplex De Ananas dat de komende jaren moet verrijzen aan de Ananasweg op het voormalige veilingterrein langs de Lammenschansweg, wordt niet uitsluitend afgewikkeld via de Vrijheidslaan.

De gemeenteraad had in de discussie rond de bouw van de 370 appartementen gevraagd om een onderzoek waarin zou worden gekeken of het mogelijk was om het verkeer uitsluitend via de Vrijheidslaan af te wikkelen om te voorkomen dat de toch al drukke Lammenschansweg nog verder belast zou worden.

Het blijkt niet te kunnen, zo is uit simulaties gebleken. Onder meer omdat door het extra autoverkeer het aantal situaties waarin verkeer stil staat op de spoorwegovergang fors zal toenemen. In de simulaties neemt het aantal gevallen zelfs met 180% toe. “Ieder stilstaand voertuig op de spoorwegovergang is er vanuit verkeersveiligheidsoptiek één teveel”, zo schrijft het college in een brief aan de raad. “Een botsing tussen een trein en een voertuig moet op voorhand worden voorkomen. Om te voorkomen dat op de spoorwegovergang het risico op opstopping groter wordt en de verkeersveiligheid verslechtert is het daarom zeer gewenst om de Ananasweg primair aan de zijde van de Lammenschansweg te ontsluiten.”

Verkeer van en naar De Ananas zal worden ontsloten via de Lammenschansweg.

Voor de ontsluiting via de Lammenschansweg wordt uitgegaan van een scenario met twee korte lussen. ln deze
variant wordt een verkeersplein gerealiseerd om het tankstation heen, waarbij in- en uitvoegers profiteren van de roodtijden van de verkeerslichten bij het fietspad ter hoogte van het Bètaplein en de nieuwe verkeerslichten bij het kruispunt Tomatenstraat – Lammenschansweg. De twee bestaande busbanen worden ter plaatse omgezet in reguliere rijstroken.

Een groot voordeel van deze ontsluitingsvariant is volgens de gemeente dat verkeer van en naar ‘De Ananas’ heel
direct naar haar bestemming kan rijden, zonder het kruispunt met de De Sitterlaan of de ventweg aan de zijde van de Tuinstadwijk te belasten. Bovendien kan de ventweg tussen het spoorviaduct en de Veilingkade in dat geval éénrichtingsverkeer krijgen voor gemotoriseerd verkeer, wat de drukte op de ventweg vermindert en daarmee de fietsveiligheid sterk verbetert.

Parkeren Ananas
De toekomstige bewoners en hun bezoekers kunnen straks parkeren in een garage onder de nieuwbouw. Die parkeergarage krijgt de in- en uitgang aan de Perzikweg.

Leiden Politiek ananas


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×