De toekomstige bewoners van nieuwbouwcomplex de Ananas dat langs de Lammenschansweg moet verrijzen, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Hetzelfde gaat gelden voor de overkant in de Lammenschansdriehoek.

Leiden stelt parkeernorm naar beneden bij: proef rond Lammenschans

De gemeente Leiden gaat de parkeernormen tussentijds aanpassen. Na de zomer buigt de raad zich over een nieuwe parkeerverordening waarin de geldende parkeernormen naar beneden worden bijgesteld, maar het college loopt vast op de troepen vooruit en begint een proef op een deel van het voormalige veilingterrein van De Raad Vastgoed bij de Lammenschansweg en aan de overkant in de Lammenschansdriehoek. Hier komen (nieuwe) bewoners niet meer in aanmerking voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Doel: het mogelijk maken van de bouw van meer woningen dan op basis van de huidige parkeernormen zou kunnen. Om overlast in de omgeving te voorkomen krijgen bewoners niet automatisch meer (recht op) een parkeervergunning.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Martine Leewis over het tussentijds verlagen van de Leidse parkeernormen.

Leiden gaat de komende jaren 8.500 woningen bijbouwen. Als er in een gebied onvoldoende ruimte is om te voldoen aan de huidige parkeernorm van ongeveer 1,5 parkeerplaats per woning dan wordt daar in de toekomst vanaf geweken om nieuwbouwprojecten toch mogelijk te maken. Afwijken van die parkeereis kan alleen in gebieden waar betaald parkeren geldt. Alleen dan kan worden voorkomen dat bewoners zonder vergunning toch in de omgeving gaan parkeren. Voor de zekerheid trekt de gemeente rondom zo’n gebied nog een cirkel van vijfhonderd meter ter verdere ontmoediging.

Advertentie

Leiden Politiek ananas


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×