(Archieffoto: Sleutelstad).

Verkenner adviseert college VVD, CDA en Progressief Oegstgeest

Na alle partijen in Oegstgeest te hebben gesproken, adviseert verkenner Vincent Janssen om een coalitie te vormen met VVD, CDA en Progressief Oegstgeest. Op basis van de verkiezingsuitslag – al deze drie partijen wonnen een zetel – en hun (gedeelde) standpunten zou deze coalitie kunnen rekenen op een stevige basis in de raad, aldus de verkenner.

Janssen erkent dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen de partijen, maar verwacht wel dat het tot ‘een werkbaar akkoord kan komen’. Hij heeft daarbij onder andere gekeken naar de positie van Oegstgeest in de regio. VVD en CDA zijn voor samenwerking (en geen fusie) en ook Progressief Oegstgeest kan zich vinden in een vorm van samenwerking binnen de regio. Aangezien dit de komende jaren een belangrijke rol zal gaan spelen, is het belangrijk dat de partijen hier op één lijn zitten.

Hoofdlijnen
Janssen adviseert tevens om geen sluitend coalitieakkoord te maken, maar een akkoord waarbij alleen afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen. “Hiermee ontstaat ruimte voor anderen om inbreng te leveren, vanuit het dorp en ook vanuit de raad. Ook kan hiermee beter en sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen buiten Oegstgeest”, aldus Janssen in zijn advies. Zo’n akkoord laat ook meer ruimte voor de coalitiepartijen om eigen keuzes te maken op punten waarover inhoudelijk grote(re) verschillen bestaan.

Als het aan VVD en CDA ligt, worden er over het afvalbeleid in ieder geval wel goede afspraken gemaakt. Zij voeren actie voor het behoud van de grijze bak en willen dat graag vastleggen in een coalitieakkoord. PrO is bereid om met de twee mogelijke coalitiepartners naar een oplossing te zoeken ‘die hetzelfde doel dient en tegen acceptabele kosten’ kan worden gerealiseerd. Daarmee toont de partij zich bereid om over dit punt te onderhandelen.

Andere mogelijkheden
Informateur Janssen ziet ook andere coalities voor zich, maar vindt het wel belangrijk dat er een grote meerheid in de gemeenteraad betrokken is, zoals bij VVD, CDA en PrO (13 van de 19 zetels) het geval is. In dat opzicht zou een coalitie van VVD, CDA en D66 (12 zetels) ook mogelijk zijn. Janssen wijst er echter op dat D66 duidelijk campagne heeft gevoerd vóór fusie in de Leidse regio en dat de partij een zetel heeft verloren bij de afgelopen verkiezingen. Daarmee wordt die coalitie minder voor de hand liggend.

Ook een coalitie met HvO ziet Janssen niet meteen voor zich. “Als uitsluitend naar de inhoudelijke standpunten wordt gekeken, ligt HvO dicht bij VVD en CDA. Maar getalsmatig (twee zetels, red.) en vanwege het feit dat HvO een zetel heeft verloren, ligt deze coalitie niet als eerste voor de hand.” HvO zelf gaf in de gesprekken met Janssen aan graag door te willen als coalitiepartij. Zij wezen er op dat de coalitie van de afgelopen vier jaar als geheel één zetel heeft gewonnen en dat het daarom logisch zou zijn die coalitie voort te zetten.

Gesprekken
Op basis van Janssens advies zal nu een vervolggesprek worden gepland met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. Als zij net zo positief zijn over deze samenstelling als de verkenner, dan zullen de daadwerkelijke coalitieonderhandelingen van start kunnen gaan.

Advertentie

Oegstgeest Politiek GR18-Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×