Tijdens de reguliere raadsvergadering kwam ook het bereikte coalitieakkoord ter sprake.

Discussie over integriteit door gebrek aan inhoud

In Oegstgeest hebben D66, Hart voor Oegstgeest en Lokaal Oegstgeest gisteravond hun ongenoegen geuit over de gang van zaken rond het nieuwe coalitieakkoord. Gisteren werden al wel de titel en de wethouderskandidaten bekend gemaakt, maar de inhoud volgt pas volgende week. “Ik had liever eerst de inhoud gehad en dan pas de poppetjes”, verwoorde Eelke van den Ouweelen (Lokaal) het naar zijn collega-raadsleden.

Bij gebrek aan inhoud ging het donderdagavond daarom vooral over de voorgedragen wethouderskandidaten. Wethouder Jan Nieuwenhuis is na zes maanden Oegstgeester politiek – hij verving Marien den Boer afgelopen november – direct de meest ervaren kandidaat. “Het kan snel verkeren ja”, lacht Nieuwenhuis, die over twee weken onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen voor zijn rekening zal gaan nemen. “Maar de anderen hebben ook politieke ervaring, dus ik denk dat dat wel goed komt.”

IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Jan Nieuwenhuis over zijn voordracht als kandidaat

Integriteit
Tweede kandidaat voor het wethouderschap is oud-Tweede Kamerlid voor de VVD Matthijs Huizing, die als Tweede Kamerlid in 2013 aftrad nadat hij met alcohol op achter het stuur was betrapt. Hoewel Karin Rosdorff (HvO) zijn naam niet noemde, was voelbaar dat het om deze kandidaat ging toen ze een discussie over integriteit aanzwengelde. De procedure voor nieuwe wethouders bleek praktisch echter al aan de nieuwste standaarden te voldoen, waardoor haar betoog vooral dat van een partij werd die zelf graag een kandidaat zou hebben geleverd voor het wethouderschap.

Toch zou Huizing als voorzitter van voetbalclub ASC – een functie die hij na verkiezing als wethouder naast zich neer zal leggen – echter wel de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Niet in de laatste plaats omdat de club tegen wil en dank nog steeds eigenaar is van het terrein aan de Duivenvoordestraat, omdat de gemeente is verwikkeld in procedures met omwonenden. “Die belangenverstrengeling is een terecht aandachtspunt”, reageert VVD-voorman Sven Spaargaren, “daarom hebben we die portefeuilles (Wonen en Sport, red.) belegd bij een andere wethouder.”

VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren in gesprek met IJsbrand Terpstra

Nieuwkomer
Progressief Oegstgeest (PrO) draagt tot slot de huidige GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Huri Sahin voor als wethouder. Anders dan de andere twee kandidaten heeft zij nog geen politieke ervaring in Oegstgeest, waarmee PrO – na fractievoorzitter Melanie van Driel – nu opnieuw kiest voor een nieuw gezicht. Als wethouder zal Sahin onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving gaan vervullen.

‘Het beste voor het dorp’
Wat betreft de inhoud kwam het donderdagavond niet verder dan dat ‘dat er financiële uitdagingen zijn in het dorp, waarvoor we zeker met maatregelen gaan komen’. Spaargaren kon wel erkennen dat het geen gemakkelijke onderhandelingen waren. “Het valt of staat bij: wil je het goede voor het dorp doen? Nou, dat wilde alle partijen wel.” Maar vervolgens moesten alle partijen water bij de wijn doen, ‘want het hoeft geen geheim te zijn dat we programmatisch wel wat van elkaar verschillen’.

Het coalitieakkoord ‘Groen, sterk en betrokken’ zal op donderdag 7 juni worden gepresenteerd, waarna het een week later door de Oegstgeester gemeenteraad zal worden besproken. Op diezelfde avond zullen dan ook de drie wethouderskandidaten worden voorgedragen, die na hun verkiezing voor vier jaar worden geïnstalleerd.

Advertentie

Oegstgeest Politiek GR18-Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×