Duurzaam universiteitsgebouwen slopen

De Universiteit Leiden sloopt een aantal oude practicumgebouwen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen op een duurzame manier. Bij ons in de studio was Projectleider Steven Menijn aanwezig om hier meer over te vertellen.

Het gaat om de universiteitsgebouwen de LCP en het voormalige Gorlaeus-complex. Op maandag 8 mei is de sloop van start gegaan. De gerenoveerde gebouwen gaan deel uitmaken van de ‘Nieuwbouw Gorlaeus’ waarbij de verwachting is dat het in 2021 klaar zal zijn. De gebouwen worden gesloopt omdat er grote hoeveelheden asbest aangetroffen zijn. Hierdoor is het lastig om bijvoorbeeld nieuwe installaties aan te leggen. Duurzaam slopen is niet zo maar een gebouw tegen de grond gooien. Bij ‘gewoon’ slopen wordt de duurzaamheid niet meegenomen: er wordt dus bijvoorbeeld niet gekeken naar wat voor materialen er gebruikt worden. Duurzaam slopen kijkt naar alle aspecten die met duurzaamheid te maken hebben. Het legt de focus op onder andere zo min mogelijk afval produceren, materialen hergebruiken en het terugdringen van transport gebruik. Het is dus slopen met een oog op de toekomst.

Steven Menijn is de projectleider van deze aangelegenheid. Zijn rol beslaat het begeleiden en organiseren van het project. ‘In mijn eigen stad vind ik het begeleiden van dit soort projecten iets moois.’ Aldus Menijn.

Steven Menijn vertelde bij ons in de studio alles over de dit project. Luister het fragment hierboven terug.

Tijdens de sloop wordt het project door de Dutch Green Council becijfert op de mate van duurzaamheid, door middel van de BREEAM methode. Deze methode werkt met cijfers waarbij een ‘5’ het hoogst haalbare is. Het cijfer 5 staat voor ‘outstanding’. Het ‘Nieuwbouw Gorlaeus’ project is geprezen met een ‘4’ wat gelijk staat aan ‘excellent’. Het DGC meldt dit dan in een certificaat.
Ze baseren dit onder andere op basis van het type materiaal waarmee er gewerkt wordt, hoeveel vrachtwagens er aan te pas komen en wat de koolstofdioxide uitstoot is.

Er is al eerder aan duurzaam verbouwen gedaan. De oude labtafels van het LCP gebouw zijn hergebruikt in het PJ Veth gebouw. De wastafels in het PJ Veth komen ook uit het LCP. Dit is wel hun eerste project dat met de BREEAM methode is beoordeeld maar in de toekomst willen ze graag vaker hoge beoordelingen halen. Een innovatieve manier om Leiden en haar universiteit duurzamer te maken.

 

Duurzaamheid Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×