Wethouder Nanning Mol (VVD) gaf blijk het belang van dit initiatief in te zien en had daarom ook maar direct enkele ambtenaren meegenomen. (Foto: PR).

Veel belangstelling voor startbijeenkomst Zorgtafel Voorschoten

In Museum Voorschoten is afgelopen week onder grote belangstelling de Zorgtafel Voorschoten van start gegaan. De ruim 70 personen die naar de onderlinge kennismaking van mensen in de zorg en aanverwante sectoren waren afgekomen, werden welkom geheten door VVD-wethouder Nanning Mol.

Initiatiefnemer Reza Farsi was overdonderd door de grote belangstelling. “Dat had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht”. Niet alleen het aantal mensen was hoog. Ook het aantal disciplines was sterk gevarieerd: van huisartsen, fysio- en heel veel andere therapeuten tot mediators, leeftijdsbestendige bouwers en inrichters en loopbaancoaches. Dat Voorschoten zoveel kennis en kunde op het gebied van de zorg in huis heeft, was voor alle aanwezigen een openbaring. Er werd dan ook volop kennis gemaakt en informatie uitgewisseld.

Bij zo’n groot aantal personen was het ondoenlijk iedereen plenair in de schijnwerpers te zetten. Daarom werd men verdeeld over vijf groepen, waarin wel intensief met elkaar kon worden gesproken. De groepen kregen ook elk een verschillende vraag mee die men uitgebreid met elkaar bediscussieerde. Rode draad in de discussies was dat men elkaar en elkaars expertise veel beter wil leren kennen om daarvan gebruik te kunnen maken om de klanten en patiënten nog beter van dienst te zijn. Regelmatige ontmoetingen, informatieve bijeenkomsten en een digitaal platform lijken daarvoor onmisbaar.

Op 29 mei wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd. Dan is het de bedoeling om een volgende stap te zetten in het opzetten van een organisatie die het vertrouwen krijgt van zoveel mogelijk sectorgenoten in Voorschoten. Er wordt geprobeerd om CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dan naar Voorschoten te halen.

Aanmelden voor de tweede bijeenkomst kan via www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Ook Voorschotense ondernemers in de zorg en aanverwante sectoren die de eerste bijeenkomst hebben gemist, zijn welkom.

Advertentie

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×