(Foto: Milieudefensie Leiden).

Luchtwachters voeren actie voor gezonde lucht

Gewapend met mondkapjes, lakens met roet en waarschuwingsborden gaan ‘luchtwachters’ van Milieudefensie zaterdag in Leiden en vijf andere gemeentes de straat op om aandacht te vragen voor gezonde lucht. Ook worden er handtekeningen verzameld.

Luchtwachters zijn burgers die in hun stad of dorp opkomen voor het recht op gezonde lucht. Door het ondertekenen van een petitie kunnen voorbijgangers laten weten dat ze ook gezonde lucht in hun stad of dorp willen. Met de handtekeningen wordt de druk bij gemeenten en het Rijk opgevoerd om in actie te komen voor gezonde lucht door duurzaam vervoer te stimuleren.

Samen met Milieudefensie zetten Luchtwachters zich in voor meer ruimte voor fietsen, wandelen, openbaar vervoer en elektrische deelauto’s en minder ruimte voor vervuilend verkeer. De acties van de Luchtwachters vinden zaterdag plaats in Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Arnhem, Leiden en Uden,

Slechte luchtkwaliteit
Op dit moment worden op 95 plekken in het land de Europese luchtkwaliteitsnormen overschreden. De rechter oordeelde in september 2017 in een kort geding, aangespannen door Milieudefensie, dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan die wettelijke Europese normen voldoet. Met de uitspraak van de rechter in de hand voeren de Luchtwachters een jaar lang de druk op bij lokale politici in de steden waar de overschrijdingen zijn.

Vijf sigaretten per dag
Ongemerkt roken we elke dag net zoveel schadelijke stoffen in als in de rook van vijf sigaretten zit, gewoon door te ademen. Langs drukke wegen ligt het aantal meegerookte sigaretten nog hoger. Op veel locaties waar de luchtkwaliteit wél aan de Europese wet voldoet, is de lucht toch ongezond volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zelfs het inademen van kleine hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxode is schadelijk voor de gezondheid. Het is al jaren duidelijk dat luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker. Tienduizenden mensen worden hier jaarlijks door getroffen. Wetenschappelijke studies laten zien dat luchtvervuiling ook zorgt voor onder andere dementie, leerachterstanden, slaapproblemen en een verminderende werking van antibiotica. Dit geeft aan hoe urgent de zaak voor gezonde lucht is.

Oplossingen duidelijk
De oorzaak van de slechte luchtkwaliteit is al jarenlang duidelijk, en de oplossingen zijn dat ook. Er zijn veel maatregelen die gemeenten kunnen toepassen. Naast het stimuleren van het gebruik van het OV, de fiets en elektrische deelauto’s, zijn milieuzones en autoluwe steden effectieve maatregelen. Daarnaast kan de gemeente zijn eigen wagenpark schoner maken en vervuilend vervoer laten betalen bij binnenkomst van de stad*. Hiermee verbetert niet alleen de luchtkwaliteit maar ook de leefbaarheid van steden.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×