Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Lenferink uit de wethouders Paul Dirkse (D66), Yvonne van Delft (GroenLinks), Martine Leewis (GroenLinks), Fleur Spijker (D66) en Marleen Damen (PvdA).

Beleidsakkoord D66, GroenLinks en PvdA: 'Samen maken we de stad'

Zojuist hebben de onderhandelaars van D66, GroenLinks en PvdA het beleidsakkoord 2018-2022 gepresenteerd. De partijen hebben het de titel ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’ gegeven (download: Beleidsakkoord College 2018-2022). Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college definitief bekendgemaakt.

Sleutelstad zendt de presentatie van het coalitieakkoord live uit

Paul Dirkse (D66) presenteerde het akkoord namens de drie partijen: “Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door en we zorgen ervoor dat iedereen daar deel van uitmaakt.” De partijen willen werken aan een groene, sociale en ondernemende stad. “Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties, de provincie en andere gemeenten”.

Volgens Dirkse is er ook goed geluisterd naar de inbreng van de andere Leidse partijen in de gemeenteraad. “In het akkoord hebben we waar mogelijk voor hen belangrijke thema’s meegenomen. Want samen maken we de stad.”

Groen, sociaal en ondernemend Leiden
Het nieuwe college streeft naar een duurzame en aantrekkelijke stad waarin iedereen kan meedoen. Dirkse: “Leiden wil een stad zijn waar ook toekomstige generaties met plezier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarom gaat de gemeente meer groen aanleggen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren en blijft ze investeren in een gezonde stad voor iedereen.”

Voor verduurzaming kijkt de coalitie vooral naar de gebieden buiten de stad. Een energieneutraal Leiden is namelijk ‘niet haalbaar, omdat Leiden niet genoeg ruimte heeft voor voldoende opwekking van duurzame energie’. Daarom kijken de partijen naar de regio Holland-Rijnland, om daar bijvoorbeeld windmolens te plaatsen.

8500 extra woningen
Leiden is het hart van de zesde stedelijke regio van Nederland. In de periode tot 2030 moet die positie verder worden ingevuld, onder meer met de bouw van zo’n 8.500 woningen. De coalitiepartijen kiezen daarbij zowel voor sociale huurwoningen, als betaalbare koopwoningen ‘in het middensegment’. Ook komen er tot 2020 ongeveer 2700 studentenwoningen bij.

Volgens het nieuwe college dat volgende week aantreedt, blijft Leiden op deze manier ook in de toekomst een prettige plek voor iedereen. “Daarbij maakt het niet uit wat je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperking is. Iedereen kan meedoen en krijgt passende hulp als dit om wat voor een reden dan ook niet zelf lukt.”

Geen woontorens
De drie partijen kiezen er bewust voor om de bouwplannen voor woontorens in de Merenwijk en de Stevenshof uit te stellen of te annuleren. “In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen. Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de wijk. Daarom blijft het groen behouden”, schrijven de partijen in het akkoord. Over de woontoren in de Stevenshof zijn de partijen nog duidelijker: “De bouw van de woontoren aan de Ommedijkseweg in de Stevenshof gaat niet door.”

Een greep uit de overige afspraken
In het akkoord zijn daarnaast nog veel meer afspraken en voornemens opgenomen, waarvan hieronder een samenvattende lijst is opgenomen.
• In de eerste helft van 2019 stelt Leiden de Omgevingsvisie 2040 vast.
• Leiden investeert komende vier jaar bijna 7 miljoen in vergroening.
• De fiets en het OV stellen komen op nummer één, onder andere door 7000 extra fietsparkeerplekken in het Stationsgebied toe te voegen, naast de al geplande 5000 plekken onder Lorentz.
• De binnenstad wordt deels autoluw, meer straten worden autovrij.
• Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.
• De gemeente investeert tot 2030 voor ruim €70 miljoen in het opknappen van schoolgebouwen.
• Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen creëren.
• Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van € 1 miljoen: het Lucas van Leydenfonds.
• De gemeente pakt overlast van verkamering aan. Het college legt de raad komende tijd aanvullende maatregelen voor, tot die tijd geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering.
• Naast het al geplande nieuwe zwembad, ijshal en indoor sportcentrum, reserveert dit college nog 1 miljoen euro voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken.
• De gemeente maakt werk van bestrijding van ondermijning en zoekt daarnaast waar er bespaard kan worden op andere veiligheidsuitgaven.
• De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2018 jaarlijks met 1,5% plus indexatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor inwoners over de gehele periode per saldo gelijk.

Drie nieuwe wethouders
Twee wethouders (Paul Dirkse en Marleen Damen) keren in het nieuwe college terug. De nieuwe wethouders zijn Yvonne van Delft (GL), Fleur Spijker (D66) en Martine Leewis (GL).

Yvonne van Delft werkt als interim manager bij de gemeente Nijmegen en was van 2002 tot 2004 en van 2014 tot 2018 raadslid voor GroenLinks in Leiden. Fleur Spijker is advocaat en partner bij TeekensKarstens advocaten en notarissen, en was van 2014 tot 2018 raadslid voor D66 in Leiden. Martine Leewis werkt bij Arcadis, is lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland en zij was van 2008 tot 2014 afdelingsvoorzitter van GroenLinks Leiden.

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college
De portefeuilleverdeling onder de zes leden van het nieuwe college is als volgt:

Burgemeester, Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

D66, voorgedragen is Paul Dirkse
Onderwijs, Jeugd en Financiën

GroenLinks, voorgedragen is Yvonne van Delft
Werk, Economie en Cultuur

PvdA, voorgedragen is Marleen Damen
Gezondheid en Welzijn

D66, voorgedragen is Fleur Spijker
Duurzame verstedelijking

GroenLinks, voorgedragen is Martine Leewis
Duurzaamheid en mobiliteit

De wethouders worden in een extra raadsvergadering op 23 mei aanstaande beëdigd en geïnstalleerd.

Leiden Politiek formatie2018leiden lucasvanleydenfonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×