Van links naar rechts onderhandelaars Gijs Holla (PvdA), Paul Dirkse (D66), Ashley North (GroenLinks), Vahit Köroğlu (D66), Marleen Damen (PvdA) en Jos Olsthoorn (GroenLinks). (Foto: Formateur Robert Strijk, via Twitter).

Leids beleidsakkoord en invulling nieuwe college gepresenteerd

Morgen om 11.00 uur maken de onderhandelaars van D66, GroenLinks en de PvdA de plannen bekend die de partijen de afgelopen twee weken gezamenlijk hebben opgesteld. Ook wordt dan officieel bekend gemaakt wie de nieuwe wethouders worden en met welke portefeuille ze de komende vier jaar aan de slag gaan.

De namen van de wethouders zijn overigens al enige tijd bekend. Zo kon Sleutelstad al op 10 april melden wie de wethouderskandidaten van de verschillende partijen zijn, alleen werd toen nog uitgegaan van een coalitie met de VVD. Die gesprekken liepen rond Koningsdag stuk op de financiën, waarna binnen twee weken een akkoord rond was met de PvdA.

Volgens bronnen rond de formatie is de portefeuilleverdeling die morgen bekend gemaakt wordt als volgt:

Burgemeester Lenferink: Bestuur, Veiligheid & Handhaving

Paul Dirkse (D66): Onderwijs, Jeugd, Financiën waaronder ook sport, citymarketing en de ontwikkeling van de Humanities campus.

Fleur Spijker (D66): Duurzame Verstedelijking met als aandachtsgebieden Leiden Zuidwest en het stationsgebied. Ook de energietransitie valt hieronder, evenals de omgevingswet en vastgoed.

Martine Leewis (GroenLinks): Duurzaamheid & Mobiliteit met ook de openbare ruimte en water. Dierenwelzijn, de autoluwe binnenstad, participatie en regiozaken vallen ook onder deze portefeuille.

Yvonne van Delft (GroenLinks): Werk, Economie en Cultuur waaronder ook de binnenstad, publieksdienstverlening, communicatie en emancipatie vallen.

Marleen Damen (PvdA): Gezondheid & Welzijn met onder meer jeugdzorg, schuldhulpverlening, minimabeleid en integratie. Ook blijft ze verantwoordelijk voor de ambtelijke herhuisvesting en mag ze de klus van Roos van Gelderen afmaken waar het de huisvesting van bijzondere doelgroepen betreft.

 

Advertentie

Leiden Politiek formatie2018leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×